×

บทเรียนธุรกิจจาก เฮียฮ้อ สุรชัย ผู้นำบริษัท อาร์เอส จำกัด มหาชน

โดย THE STANDARD TEAM
02.08.2019
  • LOADING...
  • เปลี่ยน ‘คนดู’ เป็น ‘ลูกค้า’ เปลี่ยน ‘สถานี’ เป็น ‘แพลตฟอร์ม’
  • Multiple Platform Commerce กับเป้าหมาย 10,000 ล้านบาท ใน 3 ปี
  • สถานะใหม่ของ ‘อาร์เอส’
  • ชัยชนะในความหมายของเฮียฮ้อ
  • รู้จักแพ้ และรู้จักถอย
  • ความท้าทายครั้งใหม่
  • ที่มาของความคิดที่ใหม่เสมอ
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising