×

Bitkub แจงชัดดีลล่มไร้ผลกระทบ ย้ำยังเป็นผู้นำตลาดศูนย์ซื้อ-ขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย

25.08.2022
  • LOADING...
Bitkub

หลังจาก SCBX ประกาศล้มดีลซื้อหุ้น Bitkub มูลค่ากว่า 1.78 หมื่นล้านบาท โดยยกเหตุผลว่า Bitkub ยังมีประเด็นคงค้างที่ต้องดำเนินการหาข้อสรุปตามคำแนะนำและสั่งการของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องระยะเวลาในการหาข้อสรุปดังกล่าว ผู้ซื้อและผู้ขายจึงได้ตกลงร่วมกันที่จะยกเลิกธุรกรรมการซื้อ-ขายหุ้นในครั้งนี้

 

ล่าสุดบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ได้ออกแถลงการณ์ผ่านเฟซบุ๊ก Bitkub โดยยืนยันว่ากรณีดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด

 

โดยเฟซบุ๊ก Bitkub ระบุว่า สืบเนื่องจากประกาศของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBS ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ ได้มีมติอนุมัติให้ SCBS เข้าทำสัญญาธุรกรรมซื้อหุ้นในบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด จากบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ในสัดส่วน 51% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดนั้น

 

ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ทางบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ (SCBS) ได้ดำเนินการสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) ร่วมกันอย่างรอบคอบ โดยบริษัทได้ให้ความร่วมมืออย่างดีกับบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ และได้เปิดเผยข้อมูลที่แสดงถึงความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทที่มีศักยภาพ และแสดงผลประกอบการอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมา ตลอดจนนำเสนอแผนกลยุทธ์การดำเนินงานและพัฒนาธุรกิจในอนาคต

 

จากการสอบทานธุรกิจ ทางบริษัทผู้ซื้อ (SCBS) “ไม่พบข้อบ่งชี้ถึงความผิดปกติอันเป็นนัยสำคัญที่ไม่สามารถแก้ไขได้” อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ยังคงมีประเด็นคงค้างกับสำนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการธุรกรรมดังกล่าว บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด และบริษัทผู้ซื้อ (SCBS) จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะยกเลิกธุรกรรมการซื้อ-ขายหุ้นในครั้งนี้ เพื่อให้บริษัทดำเนินการหาข้อสรุปในประเด็นต่างๆ ตามคำชี้แนะและสั่งการโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

 

บริษัทขอเรียนว่าการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัทไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด บริษัทยังคงเป็นผู้นำในตลาดศูนย์ซื้อ-ขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย พร้อมมีทรัพยากรสำหรับการดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องตามแผนงานและยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ และยังคงเดินหน้าต่อไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อสร้างระบบนิเวศของตลาดการซื้อ-ขายสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีคุณภาพและประกอบธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อให้บริการผู้ลงทุนอย่างโปร่งใส และสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมแก่ผู้คนในสังคมต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising