×

BIS เตือนแบงก์ชาติทั่วโลกระวังภาพลวงตา DeFi อาจไม่กระจายอำนาจได้จริงอย่างที่โฆษณาไว้

08.12.2021
  • LOADING...
bis

ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ หรือ Bank for International Settlements (BIS) ออกมาแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับระบบ DeFi ที่กล่าวอ้างว่าเป็นระบบที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อกำจัดการควบคุมจากคนกลางจากบรรดาธนาคารพาณิชย์ทั้งหลาย โดยระบุว่า อาจจะเป็นคำอวดอ้างที่เกินความเป็นจริง เป็นคำลวงที่ทำให้มองข้ามความเสี่ยงอื่นๆ ของระบบได้

 

ทั้งนี้ BIS กล่าวว่า แพลตฟอร์มที่ให้บริการ DeFi อาจไม่ได้มีการกระจายอำนาจ ปราศจากคนกลาง หรือ Decentralized อย่างที่กล่างอ้างกันไว้ โดย ออกัสติน คาร์สเตนส์ ผู้จัดการทั่วไปของ BIS ระบุผลการศึกษาของธนาคารฯ พบว่า ในท้ายที่สุดแล้ว การทำธุรกรรมใดๆ บนแพลตฟอร์มย่อมมีหน่วยงานหนึ่งมารับหน้าที่ดำเนินการ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยงานที่ดีที่สุดสำหรับประโยชน์ของผู้ใช้บริการทางการเงินเสมอไป

 

ดังนั้นในความเห็นของ BIS สนับสนุนให้ธนาคารกลางทั่วโลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำกฎระเบียบเข้ามากำกับดูแลแพลตฟอร์ม DeFi ทั้งหลาย เพื่อปกป้องนักลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจใน DeFi ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของตลาดคริปโตเคอร์เรนซีที่กำลังเติบโตอยู่ในเวลานี้

 

สำหรับประเทศไทยนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นไปเมื่อวานนี้ (7 ธันวาคม) เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนของการให้บริการแก่ลูกค้าของผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลและที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมบน Decentralized Finance Platform (แพลตฟอร์ม DeFi) ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการชักชวนให้ประชาชนมาใช้บริการในวงกว้าง เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง มีกรณีที่เป็นการหลอกลวงและการโจรกรรมทางไซเบอร์ ทำให้เสียหายและอาจไม่มีโอกาสในการดำเนินคดีหรือติดตามทวงคืน

สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวยังเป็นเรื่องใหม่ มีรูปแบบและลักษณะของบริการที่หลากหลาย รวมทั้งอาจจะอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ และส่วนใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศยังอยู่ระหว่างพิจารณาว่าการให้บริการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานใด

 

รวมทั้งมีความเสี่ยงสูง และที่ผ่านมามีกรณีที่เป็นการหลอกลวง มีการโจรกรรมทางไซเบอร์ ทำให้ผู้ลงทุนเสียหายและอาจไม่มีโอกาสติดตามทวงคืน เนื่องจากอำนาจในการเข้าถึงและควบคุมทรัพย์สินเป็นของผู้พัฒนาแพลตฟอร์มแต่เพียงผู้เดียว

 

ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการแก่ลูกค้าของผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลและที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลให้มีความชัดเจน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ดังนี้

 

  1. ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลนำสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าไปทำธุรกรรมใดๆ บนแพลตฟอร์ม DeFi

 

  1. ห้ามมิให้ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลให้คำแนะนำแก่ลูกค้า หรือจัดทำบทวิเคราะห์เกี่ยวกับ DeFi เพื่อป้องกันการชักชวนให้ประชาชนมาใช้บริการดังกล่าวในวงกว้าง

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

 

อ้างอิง:

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising