×

สสจ.สงขลาเตือน ระวังไข้มาลาเรีย ‘โนวไซ’ หลังพบผู้ป่วยในจังหวัดแล้ว 19 คน พบเป็นเชื้อจากลิงติดสู่คนผ่านยุง

โดย THE STANDARD TEAM
11.05.2022
  • LOADING...
มาลาเรียโนวไซ

วันนี้ (11 พฤษภาคม) นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โรคไข้มาลาเรียชนิดโนวไซ หรือ Plasmodium knowlesi เป็นโรคที่สามารถแพร่เชื้อจากลิงสู่คนได้ โดยยุงก้นปล่องกัดลิงที่มีเชื้อแล้วจึงมากัดคนต่อ ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนว่ายุงสามารถนำเชื้อจากคนสู่คนได้ ลิงที่เป็นสัตว์รังโรคในไทย ได้แก่ ลิงกัง, ลิงวอก, ลิงเสน, ลิงแสม และลิงอ้ายเงียะ 

 

หากประชาชนที่มีประวัติสัมผัสลิงในป่า มีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ หนาวสั่น เหงื่อออกมาก ขอให้รีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อเจาะเลือดตรวจหาเชื้อมาลาเรีย และแจ้งประวัติเข้าป่าเพื่อให้การรักษารวดเร็ว หากช้าอาจจะมีอาการแทรกซ้อนร้ายแรงและเสียชีวิตได้ สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ผู้ทำงานในป่า และนักท่องเที่ยว ควรป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด โดยการสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด ทายากันยุง และนอนในมุ้ง 

 


 

อ่านเพิ่มเติม

 


 

สำหรับสถานการณ์โรคไข้มาลาเรียชนิดโนวไซ ประเทศไทยพบรายงานผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อปี 2547 และพบปีละประมาณ 10 รายมาตลอด ในปีงบประมาณ 2565 พบผู้ป่วยไข้มาลาเรียจากเชื้อชนิดนี้แล้ว 70 ราย โดยจังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน และระนอง (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) โดยในพื้นที่เขต 12 พบรายงานผู้ป่วยสูงสุดคือจังหวัดยะลา จำนวน 22 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.042 ต่อพันประชากร รองลงมาคือสตูล จำนวน 5 ราย คิดเป็น 0.016 ต่อพันประชากร และสงขลา จำนวน 19 ราย คิดเป็น 0.013 ต่อพันประชากร โดยอำเภอในจังหวัดสงขลาที่พบผู้ป่วยสูงสุดคืออำเภอรัตภูมิ รองลงมาคือนาทวี สะบ้าย้อย หาดใหญ่ และสะเดา ตามลำดับ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 3 พฤษภาคม 2565)

 

ทั้งนี้ กองโรคติดต่อได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สงขลา ได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้มาลาเรียอย่างเข้มแข็ง โดยใช้เทคโนโลยีการรายงานผู้ป่วยผ่านระบบมาลาเรียออนไลน์ในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งแจ้งเตือนภัยทุกสัปดาห์ และเมื่อพบผู้ป่วยแต่ละราย มีการใช้มาตรการ 1-3-7 คือ รายงานผู้ป่วยภายใน 1 วัน ติดตามสอบสวนการป่วยภายใน 3 วัน และดำเนินการควบคุมกำจัดการแพร่เชื้อโรคไข้มาลาเรียโนวไซอย่างมีประสิทธิภาพภายใน 7 วัน รวมถึงมียารักษาที่เพียงพอ 

 

จังหวัดสงขลาพร้อมดำเนินการสอบสวนโรคผู้ป่วยไข้มาลาเรียชนิดโนวไซที่พบเพิ่มมากขึ้นอย่างละเอียด เพื่อสำรวจและควบคุมโรคในลิงที่เป็นรังโรค และเพื่อวางแผนป้องกันควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 ทั้งนี้ หากบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วย มีอาการรุนแรง หรือฉุกเฉิน สามารถขอความช่วยเหลือจากสายด่วนศูนย์นเรนทร สงขลา โทร. 1669 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising