×

กรมอนามัยเตือน ช่วงฤดูร้อนระวัง ‘น้ำแข็ง-น้ำดื่ม’ ต้องสะอาด ลดความเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรค

โดย THE STANDARD TEAM
13.03.2022
  • LOADING...
น้ำดื่ม

วันนี้ (13 มีนาคม) ​นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงฤดูร้อน น้ำแข็งและน้ำดื่มอาจเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารตามมาได้ ผู้บริโภคจึงควรใส่ใจในเรื่องความสะอาดและปลอดภัยเป็นหลัก เนื่องจากอุณหภูมิสูงพอเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรค โดยเลือกน้ำแข็งและน้ำดื่มจากแหล่งผลิตที่ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐาน GMP เมื่อน้ำแข็งละลายจะต้องใส ไม่มีตะกอนขาวขุ่นอยู่ก้นแก้ว สถานที่เก็บรักษาเพื่อจำหน่ายต้องสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรกใกล้ๆ วางสูงกว่าพื้นหรือทางเดินอย่างน้อย 60 เซนติเมตร ภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำแข็งต้องสะอาด ไม่ฉีกขาด และแตกร้าว 

 

สำหรับน้ำแข็งที่แบ่งบรรจุเพื่อจำหน่าย หรือร้านอาหาร แผงลอย ที่ใช้น้ำแข็ง ต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ไม่มีสนิม มีฝาปิด สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย ไม่ควรวางอยู่บนพื้น ทางเท้า หรือใกล้ถังขยะ ตั้งสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร ภาชนะที่ใช้ตักต้องมีด้ามจับ ไม่ใช้มือหยิบจับน้ำแข็งโดยตรง และที่สำคัญห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่มมาแช่ในน้ำแข็งที่ใช้บริโภคโดยเด็ดขาด

 

​“สำหรับน้ำดื่ม หากเป็นน้ำดื่มบรรจุภาชนะปิดสนิท โดยเฉพาะขนาดถัง 20 ลิตร ภาชนะต้องสะอาด ไม่มีคราบสกปรกทั้งภายในและภายนอก พลาสติกปิดรอบฝาปิดต้องอยู่ในสภาพดี ไม่ฉีกขาด ชื่อผู้ผลิตบนถังต้องตรงกับผู้ผลิตรายนั้น เมื่อนำมาถ่ายเทใส่ภาชนะสำหรับดื่ม เช่น ขวด ถัง ฯลฯ ต้องล้างภาชนะให้สะอาดก่อนทุกครั้ง และต้องระวังเรื่องสุขลักษณะส่วนบุคคลในขณะถ่ายเทน้ำดื่มด้วย เช่น ไม่ใช้มือสัมผัสน้ำ ให้ใช้กรวยที่สะอาด รองน้ำใส่ภาชนะ หรืออาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยแบ่งน้ำ เช่น ที่สูบมือหรือที่วางถัง 20 ลิตรแบบโยกรินได้ ส่วนการเก็บต้องไม่ให้โดนแสงแดด วางสูงจากพื้น 15 เซนติเมตร ไม่ควรวางปะปนกับภาชนะบรรจุสารเคมี ยาฆ่าแมลง อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนภาชนะหรือในน้ำดื่มได้” นพ.อรรถพล กล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising