×

BAREIT กองทรัสต์ที่ลงทุนในทรัพย์สินสนามบินกองแรกของไทย

โดย THE STANDARD TEAM
08.08.2022
  • LOADING...
BAREIT

เตรียมพบกับ BAREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ ซึ่งเป็นกองทรัสต์ในไทยกองแรกที่ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทสนามบิน

 

โดย BAREIT จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าสนามบินสมุยเป็นระยะเวลา 25 ปี ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ต้องการลงทุนในกองทรัสต์ที่ให้อัตราผลตอบแทนมั่นคงในระยะยาว เพราะกองทรัสต์ BAREIT จะมีรายได้จากการให้เช่าช่วงสนามบินสมุยแก่บริษัทย่อยของ บมจ.การบินกรุงเทพ (BA) ซึ่งจะเป็นผู้บริหารสนามบิน จึงมั่นใจได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวจะมีการบริหารจัดการที่ดี และจัดหารายได้อย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว จะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศ 

 

BAREIT มีอัตราผลตอบแทนที่โดดเด่นจากรายได้ที่สม่ำเสมอจากการปล่อยเช่าช่วงสนามบินสมุยให้แก่บริษัทย่อยของ BA ดำเนินงาน โดยมีเงื่อนไขปรับขึ้นค่าเช่าทุกปีประมาณปีละ 2% โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนต่อหน่วยในปีแรก ประมาณ 8.09-8.95%* ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาสุดท้ายที่จะเข้าลงทุน

 

*อ้างอิงประมาณการอัตราเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ สำหรับช่วงเวลาประมาณการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2566 สำหรับช่วงมูลค่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน ซึ่งแสดงไว้ในร่างหนังสือชี้ชวน

 

ขณะที่สินทรัพย์หลักที่เข้าลงทุนอย่างสนามบินสมุยก็มีแนวโน้มผลประกอบการขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังเปิดประเทศเต็มรูปแบบและผ่อนคลายเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศไทยของชาวต่างชาติที่สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย โดยข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่า ในปี 2565 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 7-10 ล้านคน ซึ่งเกาะสมุยก็จะได้รับอานิสงส์อย่างมากในฐานะ Travel Destination และเชื่อว่าภายในปี 2567 จำนวนผู้เดินทางที่มาใช้บริการสนามบินสมุยจะกลับเข้าสู่ระดับปกติ

 

ทั้งนี้ สนามบินสมุยของบริษัทฯ เป็นสนามบินเอกชนแห่งแรกของไทยและเป็นสนามบินนานาชาติที่รองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ โดยสามารถให้บริการแก่ผู้โดยสารได้วันละ 16,000 คน หรือประมาณ 6.0 ล้านคนต่อปี อีกทั้งยังตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการท่องเที่ยว และเป็นเกตเวย์หรือประตูสู่ประเทศไทยที่เชื่อมต่อการเดินทางไปยังเมืองสำคัญในภูมิภาคได้อย่างสะดวก

 

BAREIT

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising