×

ธนาคาร-สถาบันการเงิน เปิดให้บริการตามปกติ วันหยุดพิเศษ APEC 16-18 พ.ย. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
06.10.2022
  • LOADING...
ธนาคาร

วานนี้ (5 ตุลาคม) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แจ้งฉบับที่ 54/2565 ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันพุธที่ 16, วันพฤหัสบดีที่ 17 และวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC ครั้งที่ 29 โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดวันหยุดสำหรับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้น

 

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดให้ช่วงวันดังกล่าวเป็นวันทำการตามปกติของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจถือเป็นตัวกลางสำคัญในการให้บริการทางการเงินแก่ภาคธุรกิจและประชาชน 

 

ทั้งนี้ ธปท. ได้ขอความร่วมมือสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจพิจารณาให้หน่วยงานที่ไม่ได้ให้บริการประชาชนหรือไม่ใช่ Critical Function เน้นการทำงาน Work from Home ในช่วงวันดังกล่าว เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจร และอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising