×

ศาลล้มละลายนัดนกแอร์ฟังคำสั่งฟื้นฟูกิจการ 4 พ.ย. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
27.10.2020
  • LOADING...
นกแอร์

วุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สายการบินนกแอร์ (NOK) รายงานผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทต่อศาลล้มละลายกลาง และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทไว้เพื่อพิจารณาเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โดยกำหนดวันนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 

 

บริษัทขอชี้แจงว่า ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ศาลล้มละลายกลางได้ตรวจสำนวนแล้วปรากฏว่า ไม่มีผู้คัดค้านคำร้องขอ จึงให้งดการไต่สวนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/10 และศาลล้มละลายกลางได้กำหนดนัดฟังคำสั่งคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าของคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท

 

ก่อนหน้านี้ NOK ได้ระบุในเอกสารชี้แจงถึงการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและการเสนอผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง โดยระบุว่า การยื่นคำขอฟื้นฟูกิจการครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนแปลงบริษัทไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้โดยสาร คู่ค้า พันธมิตรทางการค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ พนักงาน บริษัท ผู้ลงทุน ประชาชน รวมถึงระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

 

โดยบริษัทได้เล็งเห็นแล้วว่า ในขณะนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวยังมีการเดินทางกันไม่มากนัก เพราะการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถฟื้นฟูกิจการได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็วมากกว่าในภาวะปกติ

 

ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะต้องฟื้นฟูกิจการให้สำเร็จก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 จะยุติลง ซึ่งนั่นหมายถึงบริษัทจะมีความพร้อมอย่างเต็มที่ และสามารถให้บริการอย่างดีเยี่ยม เพื่อตอบสนองความต้องการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising