×
331946

ธปท. ชี้เศรษฐกิจไทยชะลอ หวังสินเชื่อธุรกิจโตจาก 5G จับตาหนี้เสียเกิน 3%

17.02.2020
  • LOADING...

ธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ปี 2563 ระบบธนาคารพาณิชย์สินเชื่อธุรกิจอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่หดตัว 0.8% เพราะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และการคืนหนี้ในหลายธุรกิจ โดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจรายใหญ่ที่หันไปออกตราสารหนี้แทนที่การใช้สินเชื่อธนาคาร

 

ทั้งนี้ จากกรณีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดประมูลใบอนุญาต 5G (รวมมูลค่ากว่า 100,000 ล้านบาท) ให้ผู้ประกอบการ ดังนั้น คาดว่าจะมีผู้ประกอบการที่ใช้สินเชื่อธนาคาร ส่งผลให้สินเชื่อธุรกิจรายใหญ่ของธนาคารพาณิชย์มีโอกาสเพิ่มสูงขึ้น โดยคาดว่าภาพรวมการเติบโตสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ปี 2563 จะใกล้เคียงกับการเติบโตของสินเชื่อในปี 2562 ที่อยู่ราว 2%

 

“ความสามารถในการหารายได้ธนาคารพาณิชย์ ทั้งรายได้ดอกเบี้ย​ยังเติบโตได้ดี ตามสินเชื่อปี 2562 ที่เพิ่มขึ้น เช่น สินเชื่อรายย่อย (โต 7%) ที่มีหลักประกัน และให้ผลตอบแทนค่อนข้างดี ส่วนสินเชื่อธุรกิจแม้ว่าภาพรวมจะหดตัว 0.8% แต่ยังเห็นสินเชื่อธุรกิจวงเงิน 0-20 ล้านบาทในธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง อาหารยังปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมปี 2562 ลดลงที่ 0.7% ซึ่งปรับลดลงจากค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และการแข่งขันลดค่าธรรมเนียมรายย่อยและภาคธุรกิจที่ส่งผลดีกับผู้บริโภค” ธาริฑธิ์กล่าว

 

ขณะที่ปี 2563 คาดว่าสัดส่วนคุณภาพสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ (หนี้เสีย: NPL) ในปี 2563 มีโอกาสจะเพิ่มขึ้นเกิน 3% จากสิ้นปี 2562 ที่อยู่ 2.98% (ยอดคงค้าง NPL อยู่ที่ 465,000 ล้านบาท)

 

ทั้งนี้ ระบบธนาคารพาณิชย์มีการบริหารคุณภาพพอร์ตสินเชื่อด้วยการตัดหนี้สูญและการปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มขึ้น สำหรับสัดส่วนสินเชื่อที่กล่าวถึงเป็นพิเศษ (Special Mention: SM) ต่อสินเชื่อรวม เพิ่มขึ้นจาก 2.42% ณ สิ้นปี 2561 มาอยู่ที่ 2.79% จากทั้งสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่ออุปโภคบริโภค 

 

“คุณภาพสินเชื่อภาพรวมทรงตัว เพราะในช่วงไตรมาส 4/62 มีการ Write-off (การขายหนี้ออก) และปรับโครงสร้างหนี้ออกไปค่อนข้างมาก ทำให้ NPL ยังทรงตัวระดับเดิม โดย NPL สินเชื่อธุรกิจปรับลดลง เพราะการ Write-off ลูกหนี้รายใหญ่ออกไป ขณะที่ NPL SME ปี 2562 บางหมวดสูงขึ้นกระทบจากเจอการชะลอของเศรษฐกิจและสงครามการค้า (Trade War) ส่วนสินเชื่อรายย่อยยังเพิ่มขึ้นทั้งสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์ ขณะที่สินเชื่อบัตรเครดิตและ PLoan (สินเชื่อส่วนบุคคล) มีการ Write-off ออกไปด้วย” ธาริฑธิ์กล่าวในที่สุด

 

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories