×

ธปท. ออก 3 มาตรการช่วยตลาดพันธบัตร-ตราสารหนี้

โดย THE STANDARD TEAM
22.03.2020
  • LOADING...

22 มีนาคม 2563 วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ในช่วงภาวะที่มีความผันผวนตลาดเงินตลาดทุนทั้งในต่างประเทศและกระทบกับไทย ดังนั้นเพื่อดูแลผู้ถือหน่วยกองทุน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทาง ธปท. จึงออก 3 มาตรการ ได้แก่

 

1. กองทุนรวมตราสารหนี้ ธปท. จะจัดตั้งกลไกพิเศษเพิ่มสภาพคล่อง ผ่านธนาคารพาณิชย์โดยธนาคารพาณิชย์สามารถเข้าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เป็นกองทุนเปิดที่เป็นสินทรัพย์คุณภาพดี ซึ่งธนาคารพาณิชย์สามารถนำกองทุนฯ ที่ซื้อมาวางเป็นหลักประกันกับ ธปท. เพื่อขอสภาพคล่องเพิ่มเติมจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ

 

ปัจจุบันมูลค่ากองทุนทั้ง 2 ประเภทที่ ธปท. เปิดให้ธนาคารพาณิชย์นำมาเป็นหลักประกันได้มีมูลค่ารวมมากกว่า 1 ล้านล้านบาทหุ้น

 

2. หุ้นกู้หรือตราสารหนี้ภาคเอกขน ทางสมาคมธนาคารไทย สมาคมธุรกิจประกันภัย ธนาคารออมสิน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จะร่วมกันจัดตั้งกองทุนเสริมสภาพคล่องเพื่อลดความเสี่ยงของการระดมทุนในตราสารหนี้ที่วงเงินเริ่มต้น 70,000-100,000 ล้านบาท มีผู้แจ้งความจำนงเข้าร่วมแล้ว 80,000 ล้านบาท

 

ซึ่งกองทุนนี้จะไปเสริมส่วนขาดของตราสารหนี้ที่มีการ Roll over ในตลาด แต่ไม่สามารถระดมทุนได้ตามวงเงินเต็มของตราสารหนี้ ทั้งนี้จะเป็นเงินระยะสั้นอายุไม่เกิน 270 วัน

 

3. ตลาดพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นหัวใจตลาดตราสารหนี้ทั้งหมด เพราะเป็นตัวกำหนดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยทาง ธปท. พร้อมดูแลตลาดพันธบัตรรัฐบาลให้เกิดประสิทธิภาพ โดยทาง ธปท. พร้อมเข้าไปเพิ่มสภาพคล่องให้เมื่อตลาดมีไม่เพียงพอ

 

ทั้งนี้ช่วงวันที่ 13-20 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ธปท. เข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลมากกว่า 100,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ตลาดพันธบัตร รวมถึงยังมีการลดวงเงินพันธบัตรบางส่วน และยกเลิกการออกพันธบัตร ธปท. บางส่วน เพื่อให้มีสภาพคล่องอยู่ในภาวะปกติ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising