×

แบงก์ชาติอนุมัติ 27 ก.ค. สถาบันการเงินหยุดชดเชยสงกรานต์ตามมติ ครม.

โดย THE STANDARD TEAM
02.07.2020
  • LOADING...

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา กำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม เป็นวันหยุดราชการชดเชยวันสงกรานต์

 

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรกำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories