×

ธปท.-กระทรวงยุติธรรม เซ็น MOU ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หวังลดปริมาณคดี-ค่าใช้จ่ายขึ้นศาล

30.11.2020
  • LOADING...
ธปท.-กระทรวงยุติธรรม เซ็น MOU ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หวังลดปริมาณคดี-ค่าใช้จ่ายขึ้นศาล

เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ทาง ธปท. และกระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (MOU) เพื่อสนับสนุนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ที่จะมีคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย และอาจะไม่ต้องฟ้องคดีที่ศาล ซึ่งจะมีความสะดวก รวดเร็ว ช่วยลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ชั้นศาล ช่วยลดค่าเสียโอกาสและค่าใช้จ่าย รวมถึงช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

ทั้งนี้ จะมีกรอบความร่วมมือ 5 ส่วนได้แก่

  1. ความร่วมมือทางวิชาการด้านการไกล่เกลี่ยฯ ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน ให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ 
  2. เพิ่มความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ในการไกล่เกลี่ยฯ เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
  3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใต้กรอบ MOU นี้
  4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้การไกล่เกลี่ยฯ ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  5. บูรณาการและความร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ ในการขอรับความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558

 

พฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ที่ผ่านมาการไกล่เกลี่ยระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้สามารถเจรจาระหว่างกันได้อยู่แล้ว หรืออาจมีกระบวนการไกล่เกลี่ยในชั้นศาล อีกซึ่งทาง ธปท. และกระทรวงยุติธรรมจะร่วมกันให้ความรู้กับคนกลางหรือผู้ไกล่เกลี่ย ให้มีความเข้าใจด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ฯลฯ มากขึ้น โดย ธปท. จะเข้ามาสนับสนุนในส่วนกฎหมายแพ่ง รวมถึงการอธิบายมาตรการต่างๆ ที่ ธปท. ได้ออกมาแล้ว เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ อัตราดอกเบี้ย การระงับข้อพิพาท ฯลฯ 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising