×

‘กรุงศรี’ ออกมาตรการช่วยลูกหนี้ SMEs จากโควิด-19 รอบสอง

27.01.2021
  • LOADING...
‘กรุงศรี’ ออกมาตรการช่วยลูกหนี้ SMEs จากโควิด-19 รอบสอง

ดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทุกภาคส่วน รวมถึงผู้ประกอบการ ซึ่งธนาคารได้ติดต่อลูกค้าและออกมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ทางธนาคารจะพิจารณาช่วยเหลือเพิ่มเติมให้ลูกค้าเป็นรายกรณีตามผลกระทบทางตรงและทางอ้อมของลูกค้า

 

ทั้งนี้ มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี ลูกค้าธุรกิจขนาดย่อม มีทั้งการพักชำระเงินต้น พักชำระค่างวดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด สำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กจะมีการพิจารณาเป็นรายกรณีไป ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยจะพิจารณาตามผลกระทบที่ได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับลูกค้า  

 

ล่าสุดกรุงศรีให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสภาพคล่อง​ (ซอฟต์โลน) สำหรับลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอีขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อมไปแล้วกว่า 7,000 ราย รวม 21,500 ล้านบาท โดยพักชำระหนี้ให้กับลูกค้ากว่า 28,000 ราย ซึ่งคิดเป็นยอดสินเชื่อคงค้างประมาณ 110,000 ล้านบาทผ่านพระราชกำหนดพักชำระหนี้ และเป็นยอดสินเชื่อคงค้างประมาณ 42,000 ล้านบาทผ่านมาตรการพักชำระหนี้ของธนาคาร


ทั้งนี้ ลูกค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถติดต่อผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์โดยตรง หรือแจ้งขอรับมาตรการความช่วยเหลือได้ที่ ‘โครงการรับเรื่องจากลูกค้าสินเชื่อธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19’ บนเว็บไซต์ Krungsri.com หรือสอบถามธนาคารโดยตรง

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories