×

โพลเผย ประชาชนสวนใหญ่ติดตามการเมืองผ่านโซเชียล มีส่วนช่วยกระตุ้นเลือกตั้ง

24.03.2018
  • LOADING...

กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง พลังสื่อโซเชียลกับการเมืองไทยยุค 4.0 โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ จำนวน 1,192 คน พบว่า

 

ประชาชนส่วนใหญ่ 67.8% เห็นว่าพลังสื่อโซเชียล (IG, Facebook ,Twitter) จะช่วยกระตุ้นให้เกิดกระแสทำให้คนอยากออกมาเลือกตั้ง รองลงมา 58.4% จะช่วยติดตามกิจกรรมการรณรงค์การเลือกตั้ง และ 53.6% จะช่วยสร้างช่องทางให้พรรคการเมืองนำเสนอนโยบายของพรรคได้มากขึ้น

 

พร้อมกันนี้ ประชาชน 73.3% เชื่อว่าพลังสื่อโซเชียลมีส่วนสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทย ทำให้รับรู้สถานการณ์การเมืองมากขึ้น รองลงมา 65.9% ทำให้การเมืองเข้าถึงประชาชนในวงกว้าง และ 52.1% ทำให้มีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นทั้งเป็นผู้รับและผู้ส่งสาร

 

ทั้งนี้ ประชาชน 73.9% จะติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งหรือการหาเสียงจากสื่อโซเชียล มีเพียง 16.8% จะไม่ติดตาม ส่วนที่เหลือ 9.3% ยังไม่แน่ใจ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising