×

แบงก์กรุงเทพเผย 9 เดือนแรกปีนี้ กำไร 28,110 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.1%

18.10.2019
  • LOADING...

ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยรายงานผลประกอบการงวด 9 เดือน ปี 2562 ระบุว่า กำไรสุทธิ 28,110 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.1% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 

 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 53,878 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.7% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน มาจากรายได้ดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น

 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอยู่ที่ 36,145 ล้านบาท ลดลง 8.2% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่ลดลงจากกำไรสุทธิจากเงินลงทุนและกำไรสุทธิจากธุรกรรม เพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศลดลง สำหรับค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลง 3,191 ล้านบาท 

 

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 38,975 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.4% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

 

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) อยู่ที่ 2.29% เพิ่มขึ้น 0.01% จากงบการเงินของธนาคารงวด 9 เดือน ปี 2561

 

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ปัจจุบันอยู่ที่ 86,221 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.6% จากสิ้นเดือนธันวาคม 2561 

 

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อจำนวน 2.0 ล้านล้านบาท ลดลง 0.8% จากสิ้นเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งลดลงจากสินเชื่อลูกค้าธุรกิจตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอลง และการชำระคืนหนี้ของสินเชื่อลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories