×

กทม. รุดซ่อมถนนกำแพงเพชร 6 หลังถูกร้องเรียนถนนเป็นคลื่นชำรุด ชี้อยู่ในการดูแลของ รฟท. เตรียมหารือแก้ปัญหาถาวร

โดย THE STANDARD TEAM
14.01.2022
  • LOADING...
ถนนกำแพงเพชร 6

จากกระแสที่มีการร้องเรียน กรณีถนนกำแพงเพชร 6 หรือถนนเลียบทางรถไฟ (โลคัลโรด) พื้นที่เขตดอนเมือง มีผิวจราจรชำรุดเสียหาย เป็นคลื่น ไม่เรียบเสมอกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ที่สัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าว 

 

ล่าสุด วันนี้ (14 มกราคม) ทางเพจเฟซบุ๊ก ‘กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์’ ให้ข้อมูลถึงกรณีที่เกิดขึ้น โดยระบุว่า กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชน และมิได้นิ่งนอนใจกับปัญหาดังกล่าว โดยพยายามเข้าไปคลี่คลายปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น ทั้งนี้ พบว่ายังมีอุปสรรคที่ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขเป็นการถาวรได้ 

 

เนื่องด้วยเหตุผลที่ว่า ปัจจุบันพื้นที่ถนนถนนกำแพงเพชร 6 อยู่ในกรรมสิทธิ์และความรับผิดชอบของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจ กทม. ให้สามารถเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมถนนแห่งนี้เป็นการถาวรได้ ทั้งนี้ รฟท. ได้เคยมีหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญาอนุญาตให้ กทม.ใช้สิทธิเหนือพื้นดินบริเวณดังกล่าว เพื่อนำพื้นที่ไปใช้ในโครงการก่อสร้างรถไฟสายสีแดง โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน และอยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

 

แม้ว่า รฟท. จะมีหนังสือแจ้งส่งมอบถนนเลียบทางรถไฟและอุโมงค์ถนนลอดทางรถไฟในโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต ให้ กทม. เป็นผู้ดูแลรักษาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 แต่ กทม. ยังไม่ได้รับมอบถนนดังกล่าวจาก รฟท. เนื่องจากการสำรวจความพร้อมก่อนการส่งมอบเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 

 

โดยสำนักการโยธา กทม. พบว่ามีข้อบกพร่องหลายรายการ อาทิ ไม่มีบันทึกข้อตกลงการส่งมอบกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณถนนกำแพงเพชร 6 ผิวจราจรแอสฟัลต์ชำรุด ทรุดตัว แตกร้าว ไม่เรียบเสมอกับผิวจราจรข้างเคียง คันหินและทางเท้าก่อสร้างไม่ตรงตามมาตรฐาน บ่อพักระบบระบายน้ำและช่องรับน้ำบนทางเท้าสูงกว่าระดับผิวจราจร ไม่สามารถระบายน้ำได้ ไม่มีป้ายจราจรและระบบไฟฟ้าส่องสว่าง โดยปัจจุบัน รฟท. ยังไม่ได้แก้ไขข้อบกพร่องบริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อยถูกต้องตามคู่มือก่อสร้างงานสาธารณูปโภค จึงยืนยันได้ว่า กทม. ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการปรับปรุงถนนดังกล่าวเป็นการถาวรได้

 

อย่างไรก็ตาม กทม. ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนปัญหาถนนกำแพงเพชร 6 ชำรุด ผ่านช่องทางต่างๆ สำนักการโยธาจึงเข้าไปดำเนินการตรวจสอบ สาเหตุที่ถนนกำแพงเพชร 6 ตั้งแต่แยกวัดเสมียนนารีถึงบริเวณแยกคลังน้ำมันใต้สถานีรถไฟสายสีแดง มีสภาพเป็นเนินลูกคลื่นตลอดแนว คาดว่ามาจากโครงการก่อสร้างดังกล่าวของ รฟท. ซึ่งจัดซ่อมผิวจราจรไม่ได้ระดับและไม่เรียบร้อย รวมทั้งมีการสกัดเสาตอม่อโฮปเวลล์เดิมออกไม่หมดในแนวถนนที่ใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างช่องจราจรใหม่ ทำให้ถนนเกิดการทรุดตัว ไม่เท่ากัน (Differential Settlement) ส่งผลให้ผิวจราจรนูนเป็นคลื่น  

 

ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว กทม. โดยสำนักการโยธา จึงได้เข้าซ่อมแซมเป็นการชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ด้วยการปรับผิวจราจรจุดที่ชำรุดและเป็นหลุมเล็กน้อย ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบัน ซ่อมแซมแล้วรวม 3 จุด คือ 

 

  • บริเวณซอยวิภาวดีรังสิต 25 
  • ฝั่งขาออกหน้าโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
  • หน้าสำนักงานเขตดอนเมือง (จุดตัดระหว่างถนนเชิดวุฒากาศกับถนนกำแพงเพชร 6 ) 

 

ส่วนบริเวณที่ผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อขนาดใหญ่ รวมถึงเป็นคลื่น ไม่เรียบเสมอกัน กทม. ได้มีหนังสือประสานแจ้ง รฟท. ตรวจสอบ และเร่งรัดดำเนินการซ่อมแซมไปเป็นระยะ และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ทางสำนักงานเขตดอนเมืองประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รฟท. สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง และสำนักการโยธา มาร่วมกันแก้ไขปัญหาผิวจราจรถนนโลคัลโรดเป็นการถาวรต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising