×

กทม. ประสานทุกฝ่ายสอบสวนกรณีครูในสังกัดทุจริตเงินออมนักเรียน ย้ำทำผิดต้องไม่รอด พร้อมจัดการขั้นเด็ดขาด

โดย THE STANDARD TEAM
24.05.2024
  • LOADING...
ครู

วานนี้ (23 พฤษภาคม) เอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีข้อร้องเรียนพฤติกรรมข้าราชการ ครู สังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

 

เนื่องจากมีหนังสือร้องเรียนจากคณะกรรมการบริหารชุมชนหมู่บ้านเสรี-อ่อนนุช กรณีผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ได้ฝากเงินกับธนาคารออมสิน สาขาโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เกิดความไม่โปร่งใสในการรับฝากเงินนักเรียน และบางรายไม่ได้รับสมุดฝากธนาคาร ไม่สามารถตรวจสอบยอดเงินได้ ในบางรายยังพบว่ายอดเงินไม่ตรงตามที่นำฝาก และยังพบว่ามีการออกเงินกู้ให้กับบุคคลอื่น

 

เอกวรัญญูกล่าวว่า ภายหลังได้รับหนังสือร้องเรียนเมื่อวันที่ 24 มกราคม และ 29 มีนาคม 2567 ทางกรุงเทพมหานครไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ดำเนินการติดตามอย่างต่อเนื่อง

 

โดยสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ส่งเรื่องให้ผู้อำนวยการเขตประเวศ ในฐานะผู้บังคับบัญชา รายงานผลข้อเท็จจริงดังกล่าว ซึ่งสำนักงานเขตประเวศได้เสาะหาข้อเท็จจริงในทางลับระหว่างเขตประเวศ โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ และธนาคารออมสิน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยมีศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คอยติดตามอย่างใกล้ชิด กระทั่งวันที่ 18 เมษายน 2567 สำนักงานเขตประเวศได้เสาะหาข้อเท็จจริงในทางลับแล้วเสร็จ และมีมูลว่าครูคนดังกล่าวกระทำความผิดตามข้อร้องเรียน

 

โดยเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ผู้อำนวยการเขตประเวศได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานเขตประเวศ แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 3 ท่าน เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงโดยละเอียดพร้อมพยานหลักฐานที่จะพิจารณาได้ว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ามีผู้กระทำผิดหรือไม่ อย่างไร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528, มาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกอบมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554

 

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงดำเนินการสืบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการรับทราบคำสั่ง แล้วเสนอสำนวนการสืบสวนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

เอกวรัญญูกล่าวต่อว่า กรุงเทพมหานครไม่ได้นิ่งนอนใจในการสืบสวนข้อเท็จจริง และติดตามการทำงานและรายงานผลข้อเท็จจริงตามกำหนดเวลา อีกทั้งการสืบสวนต้องทำโดยความรอบคอบ และต้องประสานหลายฝ่ายทั้งบุคคลและหน่วยงาน ขอให้มั่นใจว่ากรุงเทพมหานครจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ไม่ทนกับการทุจริต และจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับผู้กระทำความผิด

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising