×

ชัชชาติมอบโล่ ‘แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร’ ย้ำเมืองเข้มแข็งได้ ต้องเริ่มจากสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า ‘ครอบครัว’

โดย THE STANDARD TEAM
11.08.2022
  • LOADING...
แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร

วันนี้ (11 สิงหาคม) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในงานเชิดชูเกียรติ ‘วันแม่’ ประจำปี 2565 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 คน จาก 50 สำนักงานเขต ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย พร้อมกล่าวในพิธีเปิดงานครั้งนี้ว่า “เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง กรุงเทพมหานครจึงได้จัดงานเชิดชูเกียรติ วันแม่ ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีที่ประชาชนมีต่อพระองค์ท่าน และเพื่อปลุกจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ในเรื่องความกตัญญูกตเวที พร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติ แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร จาก 50 สำนักงานเขต ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมทั่วไป 

 

แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร

 

“วันนี้ผมได้มางานวันแม่ ผมก็นึกถึงคุณแม่ โดยปกติคุณแม่ผมจะโทรมาตั้งแต่ตีสี่ทุกเช้าเพื่อถามว่า ‘ลูกเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม แม่รักลูก’ ทุกเช้าไม่เคยขาด นี่คือความผูกพันที่คุณแม่มีต่อเรา จนผมอายุจะ 60 ส่วนคุณแม่ 90 แล้ว ก็ยังคิดถึงตลอด ผมว่าเป็นความผูกพันและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ถึงแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปเยอะ เทคโนโลยีจะเปลี่ยนไป แต่ว่าความผูกพัน ความสำคัญของคุณแม่ที่มีต่อลูก ยังเป็นส่วนที่ไม่ได้จางหายไปเลย และเราทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างคนที่ดี สร้างครอบครัวที่ดีด้วย” ชัชชาติกล่าว 

 

แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร

แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร

 

ชัชชาติกล่าวต่อไปว่า กรุงเทพมหานครมีสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ที่ตัวเมือง แต่เป็นหน่วยเล็กที่สุด คือ ‘ครอบครัว’ ซึ่งเมืองที่ดีไม่มีทางขาดครอบครัวที่ดีได้ เพราะครอบครัวเป็นหน่วยย่อยที่สุดของเมือง ถ้าครอบครัวเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็ง เขตเข้มแข็ง สุดท้ายเมืองก็จะเข้มแข็ง ทุกอย่างเริ่มจากสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่าครอบครัว โดยคุณพ่อคุณแม่เป็นส่วนสำคัญในการดูแลครอบครัว ดูแลลูกๆ ให้มีหน้าที่การงานที่ดี ซึ่งเมืองจะลดความเหลื่อมล้ำได้ ต้องดูแลลูกให้ลูกได้มีโอกาสที่ดี โดยที่มีทางกรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานราชการให้การสนับสนุนทุกอย่างที่จำเป็น เพราะฉะนั้น เราต้องเน้นให้ความสำคัญกับหน่วยที่เล็กที่สุด และสุดท้ายก็จะทำให้ความเหลื่อมล้ำลดน้อยลง

 

แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร

 

สำหรับการคัดเลือก ‘แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร’ จะคัดเลือกมาเขตละ 1 คน จาก 50 สำนักงานเขต ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร จะต้องมีอายุ 55 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นครอบครัวที่อยู่ร่วมกัน ส่งเสียบุตร-ธิดาให้ได้รับการศึกษาโดยไม่ทอดทิ้ง บุตร-ธิดาประกอบอาชีพสุจริต เป็นผู้มีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา (ยกเว้นลหุโทษ) ประกอบสัมมาชีพโดยสุจริตเป็นหลักฐาน ไม่เป็นผู้มัวเมาการพนัน ไม่ลุ่มหลงในอบายมุข และไม่ดื่มสุราเป็นอาจิณ

 

แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising