×

ตลาด กทม. คุมเข้มป้องกันโควิด-19 เพิ่มความถี่ทำความสะอาด ฉีดฆ่าเชื้อหลังปิดทำการ ล้างห้องน้ำทุก 2 ชั่วโมง

โดย THE STANDARD TEAM
13.07.2020
  • LOADING...

วันนี้ (13 กรกฎาคม) วัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยให้ประสานสำนักอนามัย สำนักงานเขตในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ ตรวจสอบมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในตลาด ทั้งตลาดสด-ตลาดนัดทุกแห่งของกรุงเทพมหานคร อาทิ ตลาดประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจักร, ตลาดเทวราช เขตดุสิต, ตลาดบางกะปิ เขตบางกะปิ, ตลาดหนองจอก เขตหนองจอก, ตลาดรัชดา เขตธนบุรี และตลาดธนบุรี เขตทวีวัฒนา เป็นต้น 

 

โดยตลาดแต่ละแห่งได้กำหนดทางเข้า-ออกเพียงทางเดียว และให้จัดตั้งจุดคัดกรองผู้มาใช้บริการ เพื่อเฝ้าระวังคัดกรองไม่อนุญาตให้ลูกค้าและผู้มาใช้บริการที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียสเข้าใช้บริการภายในตลาด นอกจากนี้ยังได้ดูแลการจัดเก็บขยะ เพิ่มความถี่ในการล้างตลาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคหลังปิดทำการ ทำความสะอาดห้องสุขาทุกๆ 2 ชั่วโมง รวมทั้งจัดการสิ่งแวดล้อมภายในตลาด จัดระเบียบตลาดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคต่างๆ รวมทั้งโควิด-19 

 

สำหรับตลาดนัดจตุจักรและตลาดนัดมีนบุรี ซึ่งมีผู้ไปใช้บริการจำนวนมาก ได้กำชับให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการป้องกันการแพร่ระบายของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีมาตรการคัดกรองบริเวณประตูทางเข้าและทางออก 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1. สแกนแอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์ม ‘ไทยชนะ’ หรือลงชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 2. วัดอุณหภูมิร่างกาย 3. ติดตั้งจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ และ 4. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ค้าและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในตลาด และล้างทำความสะอาดห้องน้ำสุขาทุก 2 ชั่วโมง ล้างและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหลังเสร็จทำการค้าทุกวันที่เปิดตลาดนัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส รวมทั้งได้จัดการจัดเก็บขยะมูลฝอยทุกวัน ตลอดจนล้างทำความสะอาดทั้งพื้นที่ตลาดทุกวันจันทร์ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และได้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำด้วย

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories