×

โพลเผยคนกรุงเทพฯ ยังกู้นอกระบบ 18.8% กว่าครึ่งเคยผิดนัดชำระหนี้

โดย THE STANDARD TEAM
09.10.2018
  • LOADING...

ผศ.สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ เปิดผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับหนี้สินครัวเรือนจากกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า 77.5% ของกลุ่มตัวอย่างมีหนี้สิน โดยเป็นหนี้จากการกู้ซื้อที่อยู่อาศัย 37.6% รองลงมาคือหนี้จากการกู้ซื้อรถยนต์ 28.2% ส่วนที่น่าเป็นห่วงคือเป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นหนี้นอกระบบ 18.8% และ 17% เป็นการกู้ยืมสินเชื่อส่วนบุคคล

 

สำหรับแหล่งเงินกู้อันดับหนึ่ง ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ 36.4% รองลงมาคือบริษัทไฟแนนซ์/ลิสซิ่ง 16.7% ขณะที่ 15.3% ยังต้องพึ่งพาการกู้นอกระบบ สำหรับสภาพคล่องในการชำระหนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่ง หรือ 53.4% เคยผิดนัดการผ่อนชำระ และเมื่อสอบถามถึงมาตรการที่ทางรัฐดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างประมาณ 40% ทราบว่ามีแหล่งสินเชื่อจากมาตรการใหม่ เช่น คลินิกแก้หนี้ สินเชื่อรายย่อยทั้งรูปแบบพิโกไฟแนนซ์และนาโนไฟแนนซ์ เป็นต้น

 

นฤมล เมฆบริสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคให้ข้อมูลว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 มีการร้องเรียนเรื่องการเงินการธนาคารรวม 392 ราย เป็นปัญหาเรื่องหนี้ 349 ราย ซึ่งแบ่งเป็นปัญหาหนี้จากบัตรเครดิต 160 ราย หนี้จากการเช่าซื้อ 105 ราย หนี้จากสินเชื่อ 80 ราย และหนี้นอกระบบ 4 ราย นอกจากนี้มีผู้บริโภคจำนวนมากถึง 152 รายที่ถูกดำเนินคดี และ 11 รายถูกทวงหนี้ผิดกฎหมาย จึงเสนอให้รัฐบาลเร่งพิจารณาการออกหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่อง พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและขอให้เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ตาม พ.ร.บ. ทวงถามหนี้โดยเคร่งครัด

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising