×

กทม. ออกมาตรการในคาเฟ่สัตว์เลี้ยง เตรียมพื้นที่สแกนแพลตฟอร์ม ‘ไทยชนะ’ ที่ตลาดนัดจตุจักร

โดย THE STANDARD TEAM
26.05.2020
 • LOADING...

วันนี้ (26 พฤษภาคม) พล.ต.ท. โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ครั้งที่ 49/2563 

 

โดย พล.ต.ท. โสภณ กล่าวว่า สืบเนื่องจาก ศบค.กทม. ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติสำหรับคาเฟ่สุนัข คาเฟ่แมว และคาเฟ่สัตว์เลี้ยงประเภทอื่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามมาตรการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากคนสู่คนและคนสู่สัตว์ หรือจากสัตว์สู่คน ซึ่งแม้จะยังไม่เคยมีปรากฏเหตุการณ์ดังกล่าวมาก่อน 

 

แต่เพื่อความไม่ประมาท จำเป็นต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานประกอบการค่าเฟ่สัตว์เลี้ยง ซึ่งมีข้อพึงปฏิบัติทั้งสิ้น 12 ประการ ประกอบด้วย 

 1. การแยกบริเวณรับประทานอาหารและบริเวณชมสัตว์ให้เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน 
 2. ก่อนและหลังเข้าบริเวณชมสัตว์ ให้ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
 3. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากอนามัยผ้า Face Sheild และชุดหรือเสื้อคลุมตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณชมสัตว์
 4. ปิดทำความสะอาดและระบายอากาศทุก 2 ชั่วโมง 
 5. ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการสัมผัสสัตว์โดยตรง 
 6. ใช้ระบบการจองเพื่อใช้บริการและบันทึกข้อมูลเพื่อการติดตามสอบสวนโรค
 7. ระหว่างการชมสัตว์ ผู้ให้บริการต้องมีการควบคุมให้มีการเว้นระยะห่าง ลดการพูดคุย ไม่ใช้เสียงดัง ไม่ตะโกน เพื่อลดการเกิดละอองฝอยจากน้ำลาย
 8. หากสัตว์มีอาการป่วย ให้นำส่งสัตวแพทย์เพื่อรักษา และจำแนกไม่ให้ปะปนกับสัตว์ตัวอื่น
 9. ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ
 10. ทำความสะอาดสัตว์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมและไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์หลังปิดบริการเป็นประจำ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
 11. งดการให้ผู้ใช้บริการป้อนอาหารสัตว์/ให้อาหารสัตว์
 12. เมื่อใช้บริการชมสัตว์ต้องถอดรองเท้า ให้จัดระบบวางรองเท้าที่ง่ายต่อการจัดเก็บ จัดหาถุงใส่รองเท้าแบบใช้แล้วทิ้ง และจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์บริการในบริเวณดังกล่าว  

 

ทั้งนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานประกอบการลักษณะดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 20 แห่ง ประกอบด้วย คาเฟ่สุนัข 11 แห่ง คาเฟ่แมว 5 แห่ง และคาเฟ่สัตว์ประเภทอื่นๆ 4 แห่ง จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่ที่มีสถานประกอบการดังกล่าวตรวจแนะนำอย่างเข้มข้น และกำชับให้เจ้าของสถานประกอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตรวจแนะนำโดยเคร่งครัด

 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงการสแกนคิวอาร์โค้ดของแพลตฟอร์มไทยชนะ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ จัดทำคิวอาร์โค้ดของแพลตฟอร์มไทยชนะให้ประชาชนที่จะเข้าไปใช้บริการสแกนเช็กอิน-เช็กเอาต์ก่อนและหลังเข้าไปใช้บริการ 

 

ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและประชาชนด้วยดี สำหรับในตลาดนัดจตุจักรซึ่งเป็นตลาดนัดในการดูแลของกรุงเทพมหานคร จะมีการจัดทำคิวอาร์โค้ดของแพลตฟอร์มไทยชนะ และจะจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์บริเวณประตูทางเข้า เพื่อขอความร่วมมือสแกนเพื่อเช็กอินก่อนเข้าใช้บริการตลาดนัดและเช็กเอาต์ก่อนออกจากตลาดนัด

 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากตลาดนัดจตุจักรมีลักษณะเป็นตลาดเปิด ประชาชนหมุนเวียนเข้าออกร้านค้าต่างๆ ภายในตลาด จึงไม่ได้กำหนดให้ผู้ค้าภายในตลาดจัดทำคิวอาร์โค้ดของแพลตฟอร์มไทยชนะ เป็นการเฉพาะในส่วนของร้านค้าต่างๆ แต่ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำตลาดนัดจตุจักรประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เพื่อขอความร่วมมือให้ประชาชนรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่เข้าไปแออัดในร้านหนึ่งร้านใด ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อไป

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

 


 

ห้ามพลาด! ฟอรัมที่เจาะลึก New Normal ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย จากวิทยากรระดับประเทศ 40 คน ซื้อบัตรงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM ที่ https://www.eventpop.me/e/8705-economic-forum

 

 • LOADING...

READ MORE

Latest Stories