×

สภา กทม. เตรียมเสนอญัตติสอบถามแนวทางการดูแลประชาชน หลัง สปสช. ยกเลิกสิทธิบัตรทอง 9 โรงพยาบาลในพื้นที่ กทม.

โดย THE STANDARD TEAM
26.09.2022
  • LOADING...
วิรัตน์ มีนชัยนันท์

วันนี้ (26 กันยายน) วิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ยกเลิกการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการของโรงพยาบาลเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 9 แห่ง ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 

 

การยกเลิกครั้งนี้จะกระทบกับพี่น้องประชาชนที่ใช้สิทธิบัตรทองประมาณ 1 ล้านคน ซึ่งขณะนี้ประชาชนที่เดือดร้อนยังไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง รวมทั้งเห็นว่าเรื่องของการตรวจสอบโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่งยังไม่เข้าสู่กระบวนการของการพิจารณาของศาล ดังนั้น ทุกโรงพยาบาลควรมีสิทธิที่จะได้รับสัญญาต่อไป รวมทั้งแนวทางการรองรับประชาชนที่อาจจะได้รับความเดือดร้อนทั้ง 1 ล้านคน 

 

“ในประเด็นนี้สภากรุงเทพมหานครจะเปิดให้อภิปรายในญัตติที่ให้กรุงเทพมหานครช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับบัตร 30 บาทอยู่ทั้ง 9 โรงพยาบาล ประมาณ 1 ล้านคนที่จะมีผลกระทบ ซึ่งขอให้ประชาชนติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและในวันพุธนี้โดยติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ด้วย” วิรัตน์กล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising