×

Bangkok Airways ชื่นชม 6 ลูกเรือ หมอและพยาบาลที่นั่งมาลำเดียวกัน ช่วยผู้โดยสารหมดสติบนเครื่องให้ปลอดภัย

โดย THE STANDARD TEAM
03.12.2022
  • LOADING...

วันนี้ (3 ธันวาคม) สายการบิน Bangkok Airways ออกประกาศผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ระบุว่า สายการบินขอชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของทีมลูกเรือ ในการช่วยฟื้นชีพผู้โดยสาร บนเที่ยวบิน PG 225 เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ขณะเตรียมลดระดับเพื่อลงจอด ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 13.18 น.

 

โดยขณะปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบินเพื่อเตรียมลดระดับลงจอด ลูกเรือได้สังเกตเห็นความผิดปกติของผู้โดยสารซึ่งมีอาการหมดสติ หายใจแผ่ว และตรวจไม่พบสัญญาณชีพ ทางทีมลูกเรือจึงได้ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือในเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์บนอากาศยานทันที โดยร่วมกับทีมแพทย์และพยาบาลจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้โดยสารบนเที่ยวบิน ในการปฐมพยาบาลและทำ CPR จนผู้โดยสารเริ่มมีสัญญาณชีพกลับมา

 

ทั้งนี้ นักบินได้ประสานแจ้งเหตุไปยังท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อเตรียมรองรับเหตุฉุกเฉินอากาศยานด้านการแพทย์ ในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเครื่องบินลงจอด ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

 

Bangkok Airways ระบุอีกว่า สายการบินขอขอบคุณความทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของลูกเรือทุกท่านในครั้งนี้ ได้แก่

 

  1. กัปตันไพฑูรย์ ศิริเจริญสถาพร นักบินที่หนึ่ง ฝูงบินแอร์บัส
  2. นักบินธนพล มูลแสง นักบินผู้ช่วย ฝูงบินแอร์บัส
  3. ญาดารัศม์ บุรัสการ หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
  4. จิรวัฒน์ หรั่งกรุ่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
  5. รฐา มุสิกะนันทน์ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
  6. พรสุดา ชัยนราพิพัฒน์ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

 

Bangkok Airways ระบุว่า ยังคงมุ่งมั่นในการให้บริการเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสาร พนักงานผู้ปฏิบัติงานบนเที่ยวบินจะได้รับการอบรมและผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัยทางการบิน ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฝึกปฏิบัติและทบทวน CPR ตามแผนฝึกอบรมประจำปีตามมาตรฐานสากล ทำให้บุคลากรมีศักยภาพในการช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้โดยสารมีความมั่นใจในการใช้บริการในทุกเที่ยวบิน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising