×

เตรียมตัวให้พร้อม บางจากเตรียมเสนอขาย ‘หุ้นกู้ดิจิทัลบางจาก’ บนแอปเป๋าตัง 30 ต.ค. – 1 พ.ย. นี้ ซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาท ดอกเบี้ย 3.45% ต่อปี

24.10.2023
 • LOADING...
หุ้นกู้ดิจิทัลบางจาก

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น หรือ BCP และธนาคารกรุงไทย พร้อมเสนอขาย ‘หุ้นกู้ดิจิทัลบางจาก’ ครั้งที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.45% ต่อปี วงเงินรวม 3,000 ล้านบาท ผ่านบริการซื้อขายหุ้นกู้บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2566 โดยเปิดจองซื้อพร้อมกันตั้งแต่เวลา 08.30 น. วันที่ 30 ตุลาคม 2566 จนเต็มจำนวนที่เสนอขาย กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อราย จัดสรรในรูปแบบจองซื้อก่อนมีสิทธิก่อน

 

หุ้นกู้ดิจิทัลบางจากเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A แนวโน้ม ‘คงที่’ (Stable) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 สะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและการผสานประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง​: 

 


 

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถเตรียมความพร้อมในการจองซื้อหุ้นกู้ดิจิทัลบางจากล่วงหน้าด้วยการดำเนินการ 4 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

 

 1. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปเป๋าตัง
 2. สมัครบริการวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปเป๋าตัง
 3. ประเมินความเสี่ยงการลงทุน
 4. ผูกบัญชีเงินฝากและโอนเงินเข้าบัญชีสำหรับการซื้อหุ้นกู้

 

นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนในการจองซื้อหุ้นกู้ดิจิทัลบางจาก ธนาคารกรุงไทยได้ปรับเพิ่มวงเงิน Krungthai NEXT ชั่วคราว โดยผู้ลงทุนสามารถโอนหรือเติมเงินวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ได้สูงสุด 10 ล้านบาทต่อวัน

 

การซื้อหุ้นกู้ผ่านช่องทางดิจิทัล ทำให้ผู้ลงทุนเข้าถึงการลงทุนแบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง ลงทุนง่าย สะดวก รวดเร็ว และซื้อขายได้ตลอด ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นกู้ทันทีที่ซื้อและได้รับเงินทันทีที่ขาย โดยระบบจะแสดงข้อมูลการถือครองหุ้นกู้ ราคาซื้อขาย ครบจบในที่เดียว นับเป็นการตอบโจทย์การออมและการลงทุนในยุคดิจิทัล

 

บางจากฯ เป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ ปัจจุบันดำเนินธุรกิจครอบคลุม 5 ธุรกิจ ได้แก่ 

 

 1. กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน ด้วยกำลังการผลิตรวมเกือบ 300,000 บาร์เรลต่อวัน (โรงกลั่นน้ำมันแบบ Complex Refinery มาตรฐานระดับโลก 2 แห่ง: โรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง และโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา) โดยมีการบริหารงานธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันทั้ง 2 แห่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดผ่านบริษัท รีไฟเนอรี่ ออฟติไมซ์เซชั่น แอนด์ ซินเนอร์ยี่ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (ROSE) ขยายสู่ธุรกิจการค้าน้ำมันผ่านบริษัท บีซีพี เทรดดิ้ง (BCPT) ธุรกิจขนส่งเชื้อเพลิง ผ่านบริษัท กรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ จำกัด (BFPL) รวมถึงลงทุนในธุรกิจเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน หรือ SAF ผ่านบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด (BSGF)

 

 1. กลุ่มธุรกิจการตลาด ส่งมอบ Greenovative Experience ผ่านเครือข่ายสถานีบริการกว่า 2,200 แห่ง เสริมด้วยธุรกิจ Non-oil เช่น กาแฟอินทนิล น้ำมันหล่อลื่น FURiO และ EV Charger รวมทั้งความร่วมมือกับพันธมิตรด้านอาหารหลากหลาย 

 

 1. กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด และการนำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการการใช้พลังงานของผู้บริโภคและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย บมจ.บีซีพีจี ผู้นำธุรกิจพลังงานสะอาดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

 

 1. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ดำเนินการภายใต้ บมจ.บีบีจีไอ ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพรายใหญ่ของประเทศ และขยายสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง 

 

 1. กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ ลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมผ่านการถือหุ้นใน OKEA ASA ประเทศนอร์เวย์ ที่เป็นที่ยอมรับว่ามีมาตรฐานด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง และมีกลุ่มธุรกิจขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ๆ (New Frontier Businesses) เช่น ธุรกิจแพลตฟอร์มให้บริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Winnonie และมีสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC) เป็นผู้ลงทุน Corporate Venture Capital เน้นการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งช่วยสร้างระบบนิเวศสำหรับนวัตกรรมสีเขียว ส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาพลังงานสีเขียวและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising