×

ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้อง ‘คดียกเลิกการใช้ 3 สารเคมี’ ไว้พิจารณา

โดย THE STANDARD TEAM
02.11.2019
  • LOADING...

วันที่ 1 พฤศจิกายน ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา (คดียกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิด) เนื่องจากมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายยังไม่มีผลทางกฎหมายเป็นกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดที่จะนำมาฟ้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบกับมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories