×

ไทยสร้างไทย เสนอแนวทางแก้หนี้เสีย แนะตั้ง ‘กองทุนฟื้นฟูหนี้เสียคนตัวเล็ก’ ช่วยเหลือประชาชนให้ลุกขึ้นทำมาหากินต่อได้

โดย THE STANDARD TEAM
29.08.2022
 • LOADING...
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

วานนี้ (28 สิงหาคม) คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ โดยระบุว่า SMEs คนตัวเล็ก กำลังหมดลม ไปต่อไม่ไหว ด้วยหนี้สินจำนวนมาก โดยเฉพาะหนี้ที่เกิดจากมาตรการของรัฐในช่วงโควิด พรรคไทยสร้างไทยจึงเสนอให้มีการจัดตั้ง ‘กองทุนฟื้นฟูหนี้เสียคนตัวเล็ก’ อย่างเร่งด่วนเพื่อให้ SMEs หรือคนตัวเล็ก สามารถลุกขึ้นมาทำมาหากินต่อได้อย่างรวดเร็ว

 

ตัวเลขหนี้ครัวเรือนสำหรับครึ่งปีแรกพุ่งถึง 14.6 ล้านล้านบาท ที่เกือบร้อยละ 90 ของ GDP โดยคนไทยไม่น้อยกว่า 32 ล้านคน (เกือบครึ่งประเทศ) เป็นหนี้ 13 ล้านล้านบาทที่อยู่ในระบบเครดิตบูโร และเป็นที่น่ากังวลอย่างยิ่งคือในจำนวนนี้กลายเป็นหนี้เสียไปแล้วไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านล้านบาท (ข้อมูลเดือนมิถุนายน 2565)

 

“ส่วนลูกหนี้ SMEs ขนาดเล็ก (Small) และรายย่อย (Micro) ที่เป็นนิติบุคคลมีสินเชื่อในระบบรวม 3.93 ล้านล้านบาท จำนวน 286,300 ราย กลายเป็นหนี้เสียไปแล้วกว่า 3.2 แสนล้านบาท

 

ที่สำคัญมีลูกหนี้จำนวนไม่น้อยซึ่งเดิมไม่เคยมีประวัติการค้างชำระหนี้เลยในทุกบัญชี เป็นลูกหนี้ชั้นดีมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนสถานการณ์โควิด ตอนนี้เริ่มมีประวัติการค้างชำระ​และกลายเป็นหนี้เสียรายใหม่ เช่น ธุรกิจร้านอาหารและโรงแรมขนาดเล็ก​ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐ ทำให้เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน กลุ่มนี้ทยอยเป็นหนี้เสียมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

ดังนั้น พรรคไทยสร้างไทยจึงเห็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาหนี้ให้คนตัวเล็กลุกขึ้นมาทำมาหากินใหม่ได้อย่างเร็วที่สุด หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายจึงเสนอให้มีการจัดตั้ง ‘กองทุนฟื้นฟูหนี้เสียคนตัวเล็ก’ ขึ้นมา เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อย ที่มีศักยภาพแต่ต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด และต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกิดจากเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินที่มีอยู่เดิม เพื่อให้สามารถกลับมาประกอบธุรกิจได้ตามปกติในอนาคต 

 

โดยกองทุนฟื้นฟูหนี้เสียฯ จะทำการรับซื้อและรับโอนหนี้ รวมทั้งหลักประกันที่ค้างชำระอยู่กับสถาบันการเงินมาบริหารที่มูลค่ายุติธรรม โดยเปิดโอกาสให้ลูกหนี้เข้าร่วมโครงการได้โดยสมัครใจ โดยขอเสนอมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ดังต่อไปนี้

 

มาตรการช่วยเหลือเร่งด่วน ระยะที่ 1 (พลิกฟื้น-ตั้งหลัก)

 • อัดฉีดเงินช่วยเหลือชำระดอกเบี้ยให้ลูกหนี้บางส่วน เพื่อเปลี่ยนสถานะลูกหนี้ในเครดิตบูโรที่เป็น NPL ให้กลับมาอยู่ในสถานะปกติ ซึ่งจะช่วยให้ลูกหนี้สามารถพลิกฟื้นมาเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบสถาบันการเงินได้ตามปกติ กลับมาตั้งหลักได้อย่างมีศักดิ์ศรี

 

มาตรการช่วยเหลือเร่งด่วน ระยะที่ 2 (เดินหน้า-ดันธุรกิจ-ช่วยลูกจ้าง)

 • พักการชำระหนี้เดิมเป็นเวลา 1 ปี 
 • เติมเงินสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง ทุนหมุนเวียน ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถเดินหน้าต่อไป กลับมาทำธุรกิจได้อีก โดยเงินกู้ก้อนใหม่นี้จะพุ่งตรงไปที่ 2 จุด คือ
  • บัญชีธุรกิจ: เพื่อใช้จับจ่ายใช้สอย ซื้อข้าวของที่จำเป็นในธุรกิจ
  • บัญชีเงินเดือนของลูกจ้าง: เพื่อช่วยลดภาระเจ้าของธุรกิจในฐานะนายจ้าง ในเรื่องการจ่ายเงินเดือนพนักงาน และเป็นการช่วยลูกจ้างให้มีงานทำด้วย โดยการเบิกจ่ายเงินสินเชื่อจะดูจากหลักฐานการจ่ายเงินเดือนในระบบประกันสังคม

 

 • ปรับเปลี่ยนตารางการชำระหนี้ใหม่ ให้มีการผ่อนปรนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย โดยยืดระยะเวลาชำระหนี้ออกไปอย่างน้อย 3 ปี ตารางใหม่จะเน้นการผ่อนชำระหนี้แบบ หน้าต่ำ-หลังสูง ซึ่งจะถือเป็นหนี้ดีตลอดอายุการผ่อนชำระหนี้ ไม่มีประวัติเสียในระบบของเครดิตบูโร

 

 • ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดในเรื่องกระบวนการปล่อยสินเชื่อ ไม่นำเอาประวัติเครดิตบูโรมาใช้ในการปฏิเสธการให้สินเชื่อ เพื่อให้กองทุนสามารถเติมเงินสินเชื่อมาเสริมสภาพคล่องได้
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising