×
SCB 11 11 Last Call

AWC ประกาศตั้ง ‘องค์กรการร่วมลงทุน’ มูลค่า 1.65 หมื่นล้านบาท ลุยธุรกิจโรงแรมตามแหล่งท่องเที่ยวไทย พร้อมโชว์กำไรปี 64 โต 192%

19.02.2022
  • LOADING...
AWC ประกาศตั้ง ‘องค์กรการร่วมลงทุน’ มูลค่า 1.65 หมื่นล้านบาท ลุยธุรกิจโรงแรมตามแหล่งท่องเที่ยวไทย พร้อมโชว์กำไรปี 64 โต 192%

บอร์ด ‘แอสเสท เวิรด์’ หรือ AWC ไฟเขียวแผนจัดตั้งองค์กรการร่วมทุนมูลค่า 1.65 หมื่นล้านบาท เพื่อลงทุนในธุรกิจโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวไทย โดยบริษัทจะใส่เงินราว 15-60% ที่เหลือเปิดทางนักลงทุนรายอื่นรวมลงทุน หวังปูทางสร้างรายได้ใหม่ในอนาคต พร้อมโชว์ผลดำเนินงานปี 2564 กวาดกำไรสุทธิพุ่ง 192% แตะระดับ 861 ล้านบาท

 

บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป (AWC) รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติให้จัดตั้งองค์กรการร่วมทุน (Investment Vehicle) เพื่อเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจโรงแรมในแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย มีมูลค่าเงินลงทุนรวมสูงสุดประมาณ 500 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 16,500 ล้านบาท โดยบริษัทจะเข้าร่วมลงทุนประมาณ 15-60% ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด และส่วนเงินลงทุนที่เหลือจะเป็นการร่วมลงทุนจากผู้ลงทุนสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

บริษัทเห็นว่าการดำเนินการครั้งนี้จะเป็นการวางรากฐานในการสร้างแหล่งรายได้ใหม่ โดยมาจากค่าธรรมเนียมในการพัฒนาและบริหารโครงการที่จะได้รับจากองค์กรการร่วมทุนด้วยศักยภาพของกลุ่ม AWC และความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย พัฒนาชุมชนโดยรอบ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป

 

ทั้งนี้ บริษัทกำลังอยู่ในช่วงศึกษาโครงสร้างและสัดส่วนการเข้าลงทุนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น หากมีรายละเอียดเพิ่ม บริษัทจะดำเนินการแจ้งความคืบหน้าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

 

นอกจากนี้ AWC ยังรายได้รายงานดำเนินงานงวดปี 2564 ด้วยว่า ในปีดังกล่าวบริษัทมีกำไรสุทธิรวม 861 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 192.5% โดย AWC ระบุว่า ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดอย่างต่อเนื่องหลายระลอก อย่างไรก็ตาม ในช่วงวิกฤตบริษัทยังคงให้ความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ โดยมุ่งเน้นจัดการบริหารค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ ปรับโครงสร้าง และเพิ่มระบบควบคุมภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับมาอย่างแข็งแกร่ง รวดเร็ว และก้าวกระโดดอีกครั้ง

 

นอกจากนี้ บริษัทได้รับกำไรจากการรวมมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งแสดงให้เห็นศักยภาพของทรัพย์สินที่มีคุณภาพในพอร์ตของบริษัท ซึ่งได้เห็นการเพิ่มมูลค่าอย่างต่อเนื่อง

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH


  • LOADING...

READ MORE




Latest Stories

Close Advertising