×

ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน เอสอีเอซี (SEAC)

เสริมแกร่งธุรกิจด้วย Innovation Management สุดยอดโมเดลการบริหารจัดการองค์กรยุค Now Normal
18 มีนาคม 2021

เสริมแกร่งธุรกิจด้วย Innovation Management สุดยอดโมเดลการบริหารจัดการองค์กรยุค Now Normal

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในวันนี้การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผลจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับสิ่งที่เราทำ รวมถึงทุกวงการธุรกิจ ทุกอุตสาหกรรม ต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างรุนแรง เรียกได้ว่าเป็นเสมือนตัวเร่งให้ทุกคน ทุกองค์กร ต้องปรับตัว รวมถึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ให้เร็วขึ้น มีประสิทธิภา...

Close Advertising