×

พริม มะลิกุล

เลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุข
19 สิงหาคม 2019

เลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุข: หนังสือที่ยกย่องปัจเจกนิยมท่ามกลางสังคมที่แคร์ความคิดใครๆ

“เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ ‘คนดี’ อยู่ในสังคมได้ยาก คือการที่คนญี่ปุ่นพยายามรักษาศีลธรรม คำสอนคุณงามความดี ความเชื่อ และกฎในสังคมแบบตรงๆ ทำให้ชวนอึดอัดใจ...ทั้งยังพยายามกดดันให้คนรอบข้างทำตามอีกด้วย (90)”   หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่แปลก เพราะเล่าเรื่องสวนกระแสสังคมที่ทุกคนล้วนอยากเป็น ‘คนดี’ ซึ่งคนดีในนิยามของหนังสือเล่มนี้ ก็คือคนที่ยอมทำต...
Make Your Bed
17 มิถุนายน 2019

‘Make Your Bed เก็บที่นอนก่อนออกไปเปลี่ยนโลก’ หนังสือที่มอบความอดทนและความหวังเท่านั้นที่คุณต้องการ

‘พลังของใครสักคนสามารถรวมใจคนกลุ่มใหญ่ บันดาลใจคนรอบกาย มอบความหวังให้คนอื่นได้ ถ้าใครสักคนร้องเพลงได้ แม้จมโคลนลึกถึงคอ เราเองก็ย่อมร้องได้’ (หน้า 97)   ข้อความข้างต้นมาจากบทหนึ่งของหนังสือ Make Your Bed เก็บที่นอนก่อนออกไปเปลี่ยนโลก ที่อาจจะประทับใจใครหลายคนมากที่สุด ชื่อของบทนี้คือ มอบความหวังให้ผู้คน โดยผู้เขียน พลเรือเอก วิลเลียม เอ...

Close Advertising