×

ณัทสุดา พุกกะณะสุต

Crowdfunding
20 สิงหาคม 2021

ชวนรู้จัก ‘หุ้นกู้ Crowdfunding’ ทางรอดที่ช่วยต่อลมหายใจให้ SMEs และทางเลือกการลงทุนของรายย่อย

คนที่ทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ SMEs หรือธุรกิจสตาร์ทอัพ ‘เงินทุน’ คือหมากสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อหรือพอแค่นี้ (เท่าที่ทุนมี) ต่อให้ไอเดียดี โปรดักต์ดี แต่ไม่มีเงินทุนพัฒนาหรือผลิตโปรดักต์ออกมาก็จบ    ประเด็นคือ ‘แหล่งเงินทุน’ ที่คนทำธุรกิจรายย่อยจะเข้าถึงได้มีไม่มากนัก เพราะแผนธุรกิจที่ดีใช้เป็นหลักประกันเพื่อป้องกันความเสี...


X
Close Advertising