×

บังอร สุวรรณมงคล

Marketing Trend ปี 2021 การกลายพันธ์ุใหม่ของธุรกิจ หลังพายุกระหน่ำในปีนี้
15 ธันวาคม 2020

Marketing Trend ปี 2021 การกลายพันธ์ุใหม่ของธุรกิจ หลังพายุกระหน่ำในปีนี้

4 เทรนด์ใหม่ที่องค์กรต้องเข้าใจ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจในปีหน้า   Trend 1 Boundaryless Competitive Landscape (การแข่งขันแบบไร้ขอบเขต) Trend 2 ‘Survival’ Business Transformation (การปรับตัวเพื่ออยู่รอดทางธุรกิจ) Trend 3 Re-inventing New Sales Channels (สร้างช่องทางการขายที่เหมาะกับโลกใบใหม่) Trend 4 ‘Human First’ Innov...

Close Advertising