×

หุ้น AURA หรือ หุ้นออโรร่าดีไซน์ พุ่งแรง! เข้าเทรดใน SET วันแรกด้วยราคาเปิดที่ 13.90 บาท เพิ่มขึ้น 27.52% จากราคา IPO

29.11.2022
  • LOADING...

หุ้น AURA ของ บมจ.ออโรร่าดีไซน์ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันแรกวันนี้ (29 พฤศจิกายน) มีราคาเปิดการซื้อขายอยู่ที่ 13.90 บาท เพิ่มขึ้น 3 บาท หรือ 27.52% จากราคา IPO ที่หุ้นละ 10.90 บาท 

 

AURA ประกอบธุรกิจค้าปลีกทองรูปพรรณ เครื่องประดับเพชรและอัญมณี และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นที่มีบริการแบบครบวงจร รวมถึงธุรกิจขายฝากทองคำและเครื่องประดับที่มีทองคำและเพชรเป็นส่วนประกอบ 

 

ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทที่ได้รับการยอมรับ 5 ตราสินค้า ได้แก่ AURORA, เซ่งเฮง, ทองมาเงินไป, ของขวัญ by AURORA และ AURORA Diamond ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีเครือข่ายสาขาทั่วประเทศจำนวน 265 สาขา เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ SET มูลค่าระดมทุน 3,640.60 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 14,540.60 ล้านบาท

 

AURA มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลัง IPO 1,334 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิมจำนวน 1,000 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 334 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 10.90 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 3,640.60 ล้านบาท

 

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO อ้างอิงกำไรสุทธิย้อน 12 เดือน คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 20.15 เท่า โดยมี บล.กสิกรไทย เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย

 

อนิวรรต ศรีรุ่งธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ออโรร่า ดีไซน์ (AURA) เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนที่จะนำเงินระดมทุนไปขยายสาขาร้านทองและกลุ่มธุรกิจอื่นให้ครอบคลุมจังหวัดสำคัญทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายขยายสาขาจำนวน 409 สาขา และเพิ่มธุรกิจลูกหนี้ขายฝากเป็นมูลค่า 3,846 ล้านบาทภายในปี 2567

 

AURA มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน และปัจจัยอื่นๆ

 

AURA มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ กลุ่มครอบครัวศรีรุ่งธรรม ถือหุ้น 61.99%


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising