×

ศาลรัฐธรรมนูญสั่งอัยการสูงสุดแจงรับหรือไม่รับคำร้อง พิธาและพรรคก้าวไกล หาเสียงแก้ ม.112 ล้มล้างการปกครอง

โดย THE STANDARD TEAM
27.06.2023
  • LOADING...
ศาลรัฐธรรมนูญ อัยการสูงสุด

วานนี้ (26 มิถุนายน) ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารข่าวผลการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรณีที่ ธีรยุทธ สุวรรณเกษร อดีตทนายความของพระพุทธะอิสระ ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่าการกระทำของ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ผู้ถูกร้องที่ 1 และพรรคก้าวไกล ผู้ถูกร้องที่ 2 ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการต่อเนื่องในการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่

 

โดยผู้ร้องกล่าวอ้างในคำร้องว่ายื่นคำร้องลงฉบับวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เพื่อขอให้อัยการสูงสุดร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งการให้เลิกการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองแล้ว แต่อัยการสูงสุดมิได้ดำเนินการภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสาม

 

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีมติให้สอบถามอัยการสูงสุดว่ามีคำสั่งรับหรือไม่รับดำเนินการตามที่ร้องขอ ดำเนินการแล้วอย่างไร และผลการดำเนินการเป็นอย่างไร โดยให้แจ้งต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising