×

ภาคีนักกฎหมายฯ จะยื่นหนังสือสภาให้ ‘สิระ’ พ้นเก้าอี้ประธาน กมธ. กฎหมายฯ เหตุวิพากษ์บุคคล ทำสังคมแตกแยก เกลียดชัง

โดย THE STANDARD TEAM
23.11.2020
  • LOADING...
ภาคีนักกฎหมายฯ จะยื่นหนังสือสภาให้ ‘สิระ’ พ้นเก้าอี้ประธาน กมธ. กฎหมายฯ เหตุวิพากษ์บุคคล ทำสังคมแตกแยก เกลียดชัง

วันนี้ (23 พฤศจิกายน) ภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ออกแถลงการณ์ระบุว่า เนื่องด้วย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 สิระ เจนจาคะ ประธานกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการละเมิดสิทธิมนุษยชน ได้ขึ้นปราศรัยถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และได้กล่าวพาดพิงถึงบุคคลอื่นด้วยคำพูดที่เหยียดศักดิ์ศรี และลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติและสถานะตามกฎหมายบางประการของบุคคล

 

กล่าวคือ สิระได้ปราศรัยช่วงหนึ่งว่า “นายจอน แม่เป็นคนอังกฤษ เป็นคนต่างชาติใช่มั้ย เป็นลูกครึ่งใช่มั้ย ปิยบุตรมีเมียเป็นฝรั่งเศส มันเป็นเขยฝรั่งเศสใช่มั้ย สองประเทศนี้ล้มล้างสถาบัน…” 

 

พฤติการณ์ดังกล่าวไม่อาจถือว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดความเห็น หรือติชมเพื่อประโยชน์สาธารณะได้ เนื่องจากเป็นการปราศรัยที่มุ่งวิพากษ์ตัวบุคคลบนพื้นฐานของความแตกต่างทางชนชาติ เผ่าพันธุ์ หรือศาสนา อันเป็นการยั่วยุให้เกิดการเลือกปฏิบัติ ความเกลียดชัง หรือการใช้ความรุนแรง ซึ่งขัดต่อกติกาสากลระหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 20 (2) ที่ประเทศไทยเป็นภาคี 

 

การกล่าวอ้างของสิระเป็นการปลุกระดมสร้างความขัดแย้งในหมู่ประชาชน ไม่เพียงแต่จะสร้างความเข้าใจผิดที่นำไปสู่ความเกลียดชังต่อบุคคลที่ได้พาดพิงเท่านั้น แต่การกล่าวอ้างดังกล่าวยังกระทบต่อสิทธิพลเมืองของบุคคลอื่น ที่อาจจะถือสัญชาติสองสัญชาติตามหลักสายโลหิตหรือหลักดินแดนของบิดามารดาที่แตกต่างกัน รวมถึงบุคคลอื่นที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติด้วย นอกจากนี้ สิระยังมีพฤติกรรมเหยียดหยามศักดิ์ศรีของประชาชนที่ลงชื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญจำนวน 100,732 คน ว่าเป็นกลุ่มประชาชนที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยองค์กรต่างชาติ อันเป็นการกล่าวอ้างที่ขัดกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ หลักพื้นฐานประชาธิปไตย และขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 4 วรรคสอง ซึ่งรับรองไว้ชัดแจ้งว่า ‘ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน’

 

สิระ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรม และการละเมิดสิทธิมนุษยชน จำเป็นต้องมีคุณสมบัติที่ยึดมั่นในหลักนิติรัฐ นิติธรรม และหลักการสิทธิมนุษยชน แต่พฤติการณ์ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น แสดงโดยชัดแจ้งว่า สิระไม่เป็นผู้ที่เคารพและยึดมั่นในหลักนิติรัฐ นิติธรรม และหลักการสิทธิมนุษยชนแม้แต่น้อย จึงไม่มีความสง่างามที่จะดำรงตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในนามประธานนิติรัฐ นิติธรรม และหลักการสิทธิมนุษยชนตามกลไกของรัฐสภา 

 

ดังนี้ ภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนจึงเรียนมาเพื่อขอเรียกร้องให้ สิระ เจนจาคะ ลาออกจากการเป็นประธานกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยทันที หากสิระไม่ลาออก สภาผู้แทนราษฎรควรดำเนินการเพื่อให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ เพื่ออำนวยให้สภาผู้แทนราษฎรดำรงอยู่ได้ด้วยความสง่างาม 

 

เกียรติภูมิของสภาผู้แทนราษฎรจะทรงเกียรติและสง่างาม ก็ด้วยแต่การดำรงไว้ซึ่งการรับใช้ประชาชน

 

โดยมีกำหนดจะเดินทางไปยื่นหนังสือในวันที่ 25 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. ที่สัปปายะสภาสถาน อาคารรัฐสภา

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories