×

ประธานอาเซียน แถลงผิดหวังเมียนมาสั่งประหารนักกิจกรรม วอนทุกฝ่ายใช้ความอดกลั้น ย้ำพร้อมช่วยเมียนมาเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย

26.07.2022
  • LOADING...
เมียนมา

กัมพูชาซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ในปีนี้ ได้ออกแถลงการณ์แสดงความผิดหวังต่อการประหารชีวิตนักเคลื่อนไหว 4 รายในเมียนมา โดยย้ำว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้สร้างความวิตกกังวลและความเศร้าสลดใจต่อชาติสมาชิกอย่างยิ่ง

 

แถลงการณ์ของประธานอาเซียน ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2022 ระบุว่า อาเซียนรู้สึกกังวลและเศร้าใจอย่างยิ่งกับการที่เมียนมาสั่งประหารชีวิตนักกิจกรรมทางการเมือง 4 คน ซึ่งได้แก่ เพียว เซยาร์ ตอ, จ่อ มิน ยู, ฮลา เมียว ออง และ ออง ธูรา ซอ ถึงแม้ว่า ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา จะเคยขอยื่นอุทธรณ์ให้มีการพิจารณาคดีใหม่เป็นการส่วนตัวมาแล้วก่อนหน้านี้ เช่นเดียวกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ที่วิงวอนให้มีการทบทวนบทลงโทษใหม่

 

อาเซียนขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นเพื่อเลี่ยงไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปมากกว่าเดิม ทั้งนี้ การประกาศประหารชีวิตดังกล่าวเกิดขึ้นในเวลาเพียง 1 สัปดาห์ ก่อนที่การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 55 จะเปิดฉากขึ้น ซึ่งถือเป็นการกระทำที่น่าตำหนิอย่างมาก เนื่องจากแสดงถึงความล้มเหลวและขาดเจตจำนงที่จะสนับสนุนความพยายามในการเร่งดำเนินการตามฉันทามติ 5 ข้อ (Five-Point Consensus: 5PC) ซึ่งเน้นใช้การเจรจาอย่างสันติ เพื่อยุติความรุนแรงและบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้บริสุทธิ์ในเมียนมา

 

แถลงการณ์กล่าวต่อไปว่า อาเซียนยังคงยึดมั่นในหลักการของกฎบัตรอาเซียน และฉันทามติ 5PC โดยในฐานะประธานอาเซียน กัมพูชาปรารถนาที่จะสะท้อนเสียงของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก เพื่อเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเมียนมาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อนำ 5PC ไปเป็นหลักปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยุติการกระทำที่รังแต่จะยิ่งสร้างความรุนแรง หรือการกระทำใดๆ ที่ขัดขวางการเจรจาอย่างสันติระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการกระทำที่เป็นอันตรายต่อสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพ ไม่เพียงแต่ในเมียนมาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทั่วทั้งภูมิภาคด้วย

 

ท้ายที่สุดนั้น กัมพูชาย้ำว่าอาเซียนยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเมียนมาให้สามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติ ตลอดจนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตย และใช้กลไกทางการเมืองเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ในปัจจุบันอย่างสันติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียเพิ่มเติม และยุติความทุกข์ยากของประชาชนชาวเมียนมา

 

แฟ้มภาพ: BUTENKOV ALEKSEI Via Shutterstock

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising