×

ประยุทธ์เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนา รร. เตรียมทหารปีที่ 62 และงานเกียรติยศจักรดาว

โดย THE STANDARD TEAM
27.01.2020
  • LOADING...

วันนี้ (27 มกราคม) เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนเตรียมทหาร อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ 62 และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2563 โดยมี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ. ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมคณะ ซึ่ง พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร เข้าร่วมงาน

 

เมื่อ พล.อ. ประยุทธ์ เดินทางถึงอาคารกองบัญชาการ โรงเรียนเตรียมทหาร พล.อ. ประยุทธ์ รับการเคารพจากกองทหารเกียรติยศ ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ แล้วเข้ารับฟังการบรรยายสรุป จากนั้น พล.อ. ประยุทธ์ วางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 พร้อมกล่าวนำคำปฏิญาณศิษย์เก่าว่า “ข้าพระพุทธเจ้า จักรักษามรดกของพระองค์ท่านไว้ด้วยชีวิต” 1 ครั้ง โดยผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวตาม 3 ครั้ง แล้ว พล.อ. ประยุทธ์ ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้จัดงาน

 

ต่อจากนั้น พล.อ. ประยุทธ์ ถวายพวงมาลา ณ อนุสรณ์สถาน โรงเรียนเตรียมทหาร แล้ว ก็ได้ไปยังหอประชุมนวครินทร์ เพื่อร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อดีตผู้บังคับบัญชาและครูอาจารย์โรงเรียนเตรียมทหาร ด้วยการมอบพานธูปเทียนแพ แด่ประธานคณาจารย์ จากนั้น พล.อ. ประยุทธ์ มอบรางวัลจักรดาวสดุดีประจำปี 2563 แก่ อัญญรักษ์ เลิศกุศล (มารดา) ผู้รับรางวัลแทน น.ต. ณฤพล เลิศกุศล ตท. 46 ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารที่ได้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 

ทั้งนี้ พล.อ. ประยุทธ์ มอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวประจำปี 2563 รวมจำนวน 10 ราย 

 

โอกาสนี้ พล.อ. ประยุทธ์ กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ความว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ 62 และพิธีมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวประจำปี 2563 ในวันนี้ และขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวทั้ง 10 ท่าน พร้อมทั้งขอสดุดีในความกล้าหาญของ น.ต. ณฤพล เลิศกุศล ผู้ได้รับรางวัลจักรดาวสดุดี ที่ได้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็งเพื่อประชาชน

 

พล.อ. ประยุทธ์ กล่าวต่อไปว่า โรงเรียนเตรียมทหารถือเป็นสถาบันการศึกษาที่สำคัญในการถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆ และหล่อหลอมขัดเกลาให้นายทหารและนายตำรวจทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งปลูกฝังอุดมการณ์ในการรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งปกป้องรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนด้วยจิตใจที่กล้าหาญและเสียสละ ซึ่งตนในฐานะศิษย์เก่ามีความภาคภูมิใจและรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่ได้กลับมาเยือนสถาบันอันเป็นที่รักแห่งนี้ โดยทุกท่านในที่นี้ต่างได้รับการศึกษาอบรมจากสถาบันอันทรงเกียรตินี้ จึงต้องตระหนักรู้ในหน้าที่ของตนในการธำรงรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยและความสงบเรียบร้อยของชาติบ้านเมือง ซึ่งผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวในปีนี้ต่างแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงความเสียสละและทุ่มเทในการปฏิบัติภารกิจเพื่อส่วนรวม ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อสังคมอย่างกว้างขวาง สมควรที่จะได้รับการเชิดชูและยกย่องให้เป็นต้นแบบในการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความสำเร็จในชีวิตราชการอย่างเต็มภาคภูมิ

 

พร้อมกันนี้ พล.อ. ประยุทธ์ ขอให้นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารทุกคนตั้งใจศึกษาวิชาความรู้ พร้อมทั้งประพฤติตนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีเกียรติและศักดิ์ศรี ตลอดจนดำเนินรอยตามศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ได้รับรางวัลและศิษย์เก่าทุกรุ่นจะรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศศักดิ์ศรีของโรงเรียนเตรียมทหาร และดำรงรักษาคุณงามความดีนี้ไว้ให้ปรากฏสืบต่อไป

 

ในตอนท้าย พล.อ. ประยุทธ์ กล่าวว่า ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ 62 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล ตลอดจนเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดดลบันดาลประทานพรให้อดีตผู้บังคับบัญชา คณะครูอาจารย์ นักเรียน และศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารพร้อมทั้งครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาที่สมบูรณ์พร้อม มีความสำเร็จในหน้าที่ราชการโดยทั่วกัน

 

จากนั้น พล.อ. ประยุทธ์ ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้จัดงานและผู้รับรางวัล แล้วออกจากหอประชุมนวครินทร์ ไปถวายพวงมาลัยพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณหอประชุมนวครินทร์ ต่อจากนั้นก็ไปยังด้านหน้าอาคารกองบัญชาการ โรงเรียนเตรียมทหาร ยืน ณ แท่นด้านหน้ากองทหารเกียรติยศเพื่อรับการเคารพ เสร็จแล้ว พล.อ. ประยุทธ์ และคณะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

ภาพ: กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising