×

โฆษก ตร. แจงกรณีแต่งตั้งนายสิบจบใหม่ ลงหน่วยควบคุมฝูงชนเพื่อฝึกความพร้อมในงานตำรวจ เพิ่มทักษะความเข้าใจและอดทน

โดย THE STANDARD TEAM
06.06.2023
  • LOADING...
ควบคุมฝูงชน

วันนี้ (6 มิถุนายน) พล.ต.ท. อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โฆษก ตร.) กล่าวถึงกรณีแนวทางจัดกำลังในตำแหน่งควบคุมฝูงชนว่า ในห้วงตลอดหลายปีที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) มีภารกิจในการดูแลและบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะในหลายพื้นที่ หลายการชุมนุมขนาดใหญ่จะระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศมาปฏิบัติหน้าที่ 

 

ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมมีแนวโน้มสูงขึ้น และอาจมีระยะเวลาการชุมนุมติดต่อกันยาวนาน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้ขาดแคลนกำลังพลในสถานีตำรวจต่างๆ การปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเจ้าหน้าที่สายตรวจ สืบสวน จราจร หรืองานต่างๆ ในระดับสถานีตำรวจจะขาดกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 

 

ตร. โดยกองอัตรากำลังพล จึงได้วิเคราะห์ภารกิจและกำหนดนโยบายในการเพิ่มอัตรากำลังที่จะดูแลการชุมนุมสาธารณะโดยเฉพาะ โดยพิจารณาจากจำนวนสถิติพื้นที่ที่มีการชุมนุมเกิดขึ้นจำนวนมาก ปริมาณผู้เข้าร่วมชุมนุมสูง และมีระยะเวลาชุมนุมหลายๆ วัน เพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังในการดูแลการชุมนุมฯ เป็นการเฉพาะ ไม่ให้กระทบกับการปฏิบัติหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชนในระดับสถานีตำรวจ 

 

โดยหลีกเลี่ยงการใช้กำลังจากสถานีตำรวจให้น้อยที่สุด กำหนดเพิ่มอัตรากองร้อยควบคุมฝูงชน (คฝ.) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในจังหวัดอื่นๆ โดยกำหนดอัตราประจำกองกำกับการสืบสวนสอบสวน, กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ภาค 1, 2 และ 7 และกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน เสมือนการดำรงตำแหน่งไว้ชั่วคราว เพื่อรอการลงประจำสถานีตำรวจ

 

พล.ต.ท. อาชยน กล่าวต่อไปว่า ในกรณีที่ไม่มีภารกิจการชุมนุมฯ ทาง ตร. ได้กำหนดแนวทางให้ผู้บัญชาการ (ผบช.) หรือผู้บังคับการ (ผบก.) ต้นสังกัด สามารถบริหารจัดการให้กำลังดังกล่าวไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในสถานีตำรวจได้ตามแต่ห้วงเวลา หรือให้สนับสนุนภารกิจการจัดกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ เช่น การรักษาความปลอดภัยในการจัดงานขนาดใหญ่ หรือการจัดชุดออกตรวจตราเสริมในพื้นที่อาชญากรรมสูง 

 

ทั้งนี้ การนำนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ที่จบการศึกษาใหม่มาลงในตำแหน่งกองร้อย คฝ. จะเป็นการเตรียมความพร้อมด้านงานป้องกันปราบปราม ยุทธวิธีตำรวจ และการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพิเศษต่างๆ และเตรียมความรู้ด้านข้อกฎหมาย, การตรวจค้น, การจับกุม, การติดต่อสื่อสาร และการทำงานเป็นทีมเพิ่มเติม และเพิ่มทักษะความเข้าใจและอดทนต่อสถานการณ์ต่างๆ ก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันปราบปราม จราจร สืบสวนและสอบสวนในสถานีตำรวจ และเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบตามวาระประจำปีก็จะแต่งตั้งหมุนเวียนไปสถานีตำรวจเป็นวงรอบ สับเปลี่ยนกำลังพลไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานีตำรวจ หรือสามารถพัฒนาเป็นครูฝึกยุทธวิธีตำรวจต้นแบบให้กับสถานีตำรวจหรือ นสต. รุ่นอื่นๆ ต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising