×

กมธ. งบฯ ปี 66 เคาะคืนงบ 369 ล้านบาท ซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35A หลังกองทัพอากาศยื่นอุทธรณ์

โดย THE STANDARD TEAM
03.08.2022
  • LOADING...
เครื่องบินขับไล่ F-35A

วันนี้ (3 สิงหาคม) ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มี วราเทพ รัตนากร รองประธานกรรมาธิการฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณากรณีกองทัพอากาศขออุทธรณ์งบประมาณในโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่ F-35A ระยะที่ 1 จำนวน 2 ลำ จำนวน 369 ล้านบาทเศษ จากเดิมวงเงิน 738 ล้านบาทเศษ ภายหลังคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ และ ICT พิจารณาตัดงบประมาณในโครงการ 

 

ซึ่งหลังจากที่ได้ให้กรรมาธิการฯ ได้ซักถาม และเปิดโอกาสให้กองทัพอากาศชี้แจงเสร็จสิ้นจนครบแล้วในการประชุมต่อเนื่องเมื่อวานนี้ โดยก่อนการลงมติมีองค์ประชุมจำนวน 68 คน ผลปรากฏว่า กรรมาธิการฯ เสียงข้างมากมีมติเห็นด้วยกับการขออุทธรณ์คืนงบฯ 369 ล้านบาทเศษ ด้วยคะแนน 45 ต่อ 22 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

     

นอกจากนี้ ในส่วนรายงานของคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน ซึ่งมีการเสนอปรับลดงบประมาณหน่วยงานต่างๆ ถึง 4,093 ล้านบาทเศษ ซึ่งก็ได้มีการขออุทธรณ์ ซึ่งที่ประชุมส่วนใหญ่มีมติเห็นด้วยกับการขออุทธรณ์คืนงบฯ หลายหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เห็นด้วยอุทธรณ์คืนงบ 171 ล้านบาทเศษ และกรมศุลกากร เห็นด้วยอุทธรณ์คืนงบ 83 ล้านบาทเศษ 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising