×

ที่ประชุมส.ส.โหวตอนุมัติ พ.ร.ก.กู้เงินทั้ง 3 ฉบับที่รัฐบาลเสนอ วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท

โดย THE STANDARD TEAM
31.05.2020
  • LOADING...

สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบให้อนุมัติพระราชกำหนดกู้เงินทั้ง 3 ฉบับ วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท เพื่อนำงบประมาณไปแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

โดยมีมติในแต่ละฉบับ ดังต่อไปนี้

1. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

จำนวนผู้เข้าประชุม 481 คน

เห็นชอบ 274 คน

ไม่เห็นชอบ 0 คน

งดออกเสียง 207 คน


2. พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

จำนวนผู้เข้าประชุม 481 คน

เห็นชอบ 275 คน

ไม่เห็นชอบ 1 คน

งดออกเสียง 205 คน


3. พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563

จำนวนผู้เข้าประชุม 482 คน

เห็นชอบ 274 คน

ไม่เห็นชอบ 195 คน

งดออกเสียง 12 คน

ไม่ลงคะแนนเสียง 1

หลังจากนี้พระราชกำหนดทั้ง 3 ฉบับ จะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาต่อไป

 

 

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories