×

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 5 ผบ.เหล่าทัพ นั่ง สว.ใหม่ ตามตำแหน่ง

โดย THE STANDARD TEAM
19.12.2023
  • LOADING...
ที่นั่งสมาชิกวุฒิสภา

วันนี้ (19 ธันวาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมี พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

โดยมีรายละเอียดความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 250 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 

 

เนื่องด้วย พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก, พล.ร.อ. เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ, พล.อ.อ. อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง ได้พ้นจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่ 

 

จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่างดังต่อไปนี้

 

  1. พล.อ. ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
  2. พล.อ. เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก
  3. พล.ร.อ. อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ
  4. พล.อ.อ. พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ
  5. พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

 

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

อ้างอิง: 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising