×

4 แอปพลิเคชัน เตือนภัย ‘น้ำท่วม’ ที่ควรโหลดไว้ติดเครื่อง

โดย THE STANDARD TEAM
28.09.2021
  • LOADING...
flood in thailand 2564

อิทธิพลพายุ ‘เตี้ยนหมู่’ ส่งผลให้เกิดอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 30 จังหวัด และมีรายงานจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่ามีตัวเลขผู้เสียชีวิต ณ วันที่ 28 กันยายน 2564 รวม 6 ราย ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 7 หมื่นครัวเรือน

 

ล่าสุด ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี – PMOC ได้ออกมาเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนติดตามอัปเดตสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยตนเอง ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานภาครัฐที่พัฒนาขึ้นเพื่อแจ้งเตือน ให้คำแนะนำ รับแจ้งเหตุ พร้อมทั้งเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำได้อย่างทันท่วงที มีทั้งหมด 4 แอปพลิเคชัน ที่สามารถดาวน์โหลดได้ในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ดังนี้

 

flood in thailand 2564

 

  1. ThaiWater

แอปพลิเคชันรายงานสถานการณ์น้ำและอากาศของประเทศไทย: ใช้สำหรับติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศของประเทศไทย มีฟีเจอร์ที่น่าสนใจ ได้แก่ ข้อมูลสรุปภาพรวมเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและอากาศ ทั้งสถานการณ์พายุ ปริมาณฝนตก 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ระดับน้ำในลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำในเขื่อน และคาดการณ์ฝนและคลื่นในอ่าวไทยล่วงหน้า 3 วัน 

 

  1. DPM Reporter

แอปพลิเคชันแจ้งเตือนสาธารณภัย: ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงระบบการแจ้งเตือนภัยได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น อันจะนำไปสู่การมีศักยภาพในการรู้รับ ปรับตัว และฟื้นกลับจากภัยพิบัติอย่างรวดเร็วและยั่งยืน มีฟังก์ชันแจ้งข่าวและเตือนภัยสาธารณภัย รายงานและแผนที่ข่าว รวมไปถึงฟังก์ชันสถิติสาธารณภัย 

 

  1. WMSC

แอปพลิเคชันฐานข้อมูลข่าวสาร ช่วยรับมือน้ำท่วม: แสดงสถานการณ์น้ํา และพื้นที่เพาะปลูกบนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา ซึ่งเป็นการจัดเก็บรวบรวมฐานข้อมูล ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารในการบริหารจัดการน้ำ ได้แก่ ข้อมูลปริมาณน้ำฝน ข้อมูลปริมาณน้ําท่า ข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ข้อมูลอัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำ คลองชลประทานต่างๆ เป็นต้น 

 

  1. DWR4THAI

แอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำ: รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำที่มีอยู่ นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บริการอิเล็กทรอนิกส์ มีฟังก์ชัน เพิ่มการแสดงผลข้อมูลรายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง และเมนูเตือนภัยน้ำหลากดินถล่ม 

 

ภาพประกอบ: ธิดามาศ เขียวเหลือ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising