×

กทม. หารือผู้บริหาร TTA เรื่องแอปพลิเคชันเช็กสภาพอารมณ์ของเด็ก ก่อนนำไปใช้งานจริง

โดย THE STANDARD TEAM
11.08.2022
  • LOADING...
แอปพลิเคชันเช็กสภาพอารมณ์ของเด็ก

วานนี้ (10 สิงหาคม) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.)  ประชุมร่วมกับ เฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA) ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) โดยเป็นการหารือและนำเสนอแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสภาพอารมณ์ของเด็ก ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งส่งเสริมให้มีความเข้าใจอารมณ์ตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น มีความกล้าที่จะทำสิ่งที่ดีและถูกต้อง เรียนรู้ทักษะชีวิต ทักษะการแก้ปัญหา และการจัดการอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม

 

รวมถึงเสริมทักษะในการรับมือสถานการณ์ในรูปแบบต่างๆ อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันและร่วมแก้ปัญหาการรังแกกันในโรงเรียน และโลกออนไลน์ พร้อมทั้งช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อาจโดนรังแก มีภาวะเครียด หาทางออกไม่ได้ มีความเสี่ยงทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย ซึ่งสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินจากทีมนักจิตวิทยาได้ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับทราบ และรับพิจารณาศึกษาแอปพลิเคชันในรายละเอียดก่อนนำไปใช้งาน 

 

สำหรับการประชุมมี ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯ กทม., ภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าฯ กทม., พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์, ผู้บริหารสำนักการศึกษา, ผู้บริหารบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA) และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising