×

สยามพิวรรธน์ร่วมสนับสนุน APEC 2022 พร้อมโชว์ศักยภาพการดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิด Universe of Value [Advertorial]

20.11.2022
  • LOADING...
APEC 2022 Siam Piwat

ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC 2022 ภายใต้แนวคิด ‘เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล’ หรือ ‘Open. Connect. Balance.’ ที่พร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 21 เขตเศรษฐกิจและสื่อมวลชนจากทั่วโลก 

 

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ ในฐานะพันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ (Official Communication Partner) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเจ้าภาพต้อนรับผ่านโชว์เคสการสร้างความยั่งยืนของสยามพิวรรธน์ใน APEC Showcase Green Press Center ด้วยแนวคิดการสร้างคุณค่าสู่มูลค่า (Universe of Value) การแบ่งปันประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ทุกฝ่าย (Share Value) ผนึกกำลังกับพันธมิตร (Co-Creation) เพื่อสร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมาย ทั้ง Physical Platform และ Digital Platform เกิดเป็นระบบนิเวศแห่งความสำเร็จร่วมกับพันธมิตรจากหลากหลายอุตสาหกรรม (Collaboration to Win) และสร้างความยั่งยืนผ่านทุกกระบวนการและในทุกธุรกิจที่ดำเนินการ (Sustainable Value in Process) เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันในทุกภาคส่วน ทั้งกับผู้คน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 

 

APEC 2022 Siam Piwat

 

ชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เปิดเผยว่า “นับเป็นเกียรติและรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่สยามพิวรรธน์ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในพันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัด APEC 2022 ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับภาคเอกชนของไทยที่จะสนับสนุนภาครัฐ และเป็นโอกาสสำคัญสำหรับประเทศไทยที่จะได้แสดงศักยภาพบนเวทีโลก หลังเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอีกครั้ง อีกทั้งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นานาประเทศที่มีต่อประเทศไทย และสามารถต่อยอดไปสู่การลงทุนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและบริการอีกด้วย  

 

สยามพิวรรธน์ได้ออกแบบโครงสร้างบูธที่จัดแสดงใน APEC Showcase Green Press Center ให้โดดเด่นและสอดคล้องกับแนวคิด Green Press Center ออกแบบด้วยแนวคิดงานสานสีทองแห่งความรุ่งเรืองคล้ายกับ ‘ชะลอม’ ตราสัญลักษณ์ของงาน APEC โดยใช้เศษวัสดุจากโรงงานเหล็กนำมาขึ้นรูป อีกทั้งโครงสร้างภายในบูธยังผลิตด้วยวัสดุ Upcycling จากไม้เทียมที่ใช้วัสดุ Recycle พร้อมจัดแสดงข้อมูลผ่านจอดิจิทัล 360 องศาขนาดใหญ่ และ Graphic Board Lightbox

 

หลังการจัดแสดงครั้งนี้ยังสามารถนำกลับมาประยุกต์ใช้ต่อได้ในอนาคต ภายในบูธถ่ายทอดผลงานและความสำเร็จของสยามพิวรรธน์ตลอด 63 ปีที่ผ่านมาในการเป็นผู้พัฒนาสถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก ที่ยังคงยืนหนึ่งในความเป็น Global Top of Mind ทั้งในใจผู้คน ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ

 

APEC 2022 Siam Piwat

 

อุดมการณ์การดำเนินธุรกิจที่สร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนของสยามพิวรรธน์ สอดคล้องกับหัวข้อหลักของการประชุม APEC 2022 คือ เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล หรือ Open. Connect. Balance

 

APEC 2022 Siam Piwat

 

1. Open: สยามพิวรรธน์สร้างสรรค์แพลตฟอร์มที่เปิดกว้างสู่โอกาสความสำเร็จร่วมกัน โดยเปิดพื้นที่ทั้งในศูนย์การค้าและบนดิจิทัลแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ให้เป็น Open Platform ที่สร้างโอกาสพร้อมผลักดันคนไทยที่มีศักยภาพเพื่อนำไทยไปสู่เวทีโลก สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยทั้งด้านความเป็นอยู่ที่ดี (Well-Being) และการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ (Well-Growing) ในการสร้างงาน-สร้างอาชีพหลากหลายมิติ และร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรช่วยเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาดให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยสร้างแบรนด์ร้านค้าในศูนย์การค้าต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่

 

  • สุขสยาม (Sook Siam) 
  • ไอคอนคราฟต์ (ICONCRAFT)
  • ODS (Objects of Desire Store) 

 

APEC 2022 Siam Piwat

 

2. Connect: เชื่อมพันธมิตร คู่ค้า และร้านค้า เพื่อร่วมฟื้นฟูและส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ โดยผนึกพันธมิตรชั้นนำครอบคลุมกว่า 50 ราย จาก 13 กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบนิเวศธุรกิจ (Ecosystem) เชื่อมโยงคู่ค้า ร้านค้า ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน สร้างธุรกิจและโครงการที่เป็นต้นแบบในการปฏิวัติวงการค้าปลีก

 

APEC 2022 Siam Piwat

 

3. Balance: สร้างความสมดุลให้กับโลกใบนี้ด้วยการสร้างความยั่งยืนผ่านทุกกระบวนการและในทุกธุรกิจที่ดำเนินการ เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันต่อทุกภาคส่วน (Sustainable Value for Positive Impact) ส่งเสริมความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (Diversity, Equality และ Inclusion) ผ่านการออกแบบทุกโครงการด้วยแนวคิดอารยสถาปัตย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงทุกพื้นที่ 

 

การยกระดับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้โครงการ ‘Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste’ ที่ได้ผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ ตั้งแต่ปี 2564 เปิด Recycle Collection Center จุดรับขยะแบบ Drive-Thru แห่งแรกของประเทศไทย ณ สยามพารากอน สร้างพื้นที่สำหรับสินค้ารักษ์โลก ‘Ecotopia’ ซึ่งเป็นร้านต้นแบบในการจำหน่ายสินค้ารักษ์โลกที่สยามดิสคัฟเวอรี่ 

 

โครงการ ‘ลดก๊าซเรือนกระจก’ โดยจากปี 2558 เป็นต้นมา กลุ่มสยามพิวรรธน์ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 14,600 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า(ton CO.2.e) หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 858,800 ต้น 

 

โครงการ ‘Solar Rooftop’ ไอคอนสยามได้เริ่มดำเนินการเมื่อปลายปี 2562 สามารถช่วยผลิตไฟฟ้าได้ทั้งหมด 1,992,887 kWh (ผลการดำเนินปี 2562-2564) หรือช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 996 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ton CO.2.e) เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 57,921 ต้น และปัจจุบัน สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ อยู่ระหว่างพัฒนาติดตั้ง Solar Rooftop คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566

 

APEC 2022 Siam Piwat

 

ภายในบูธของสยามพิวรรธน์ยังมีมุมสาธิตงานหัตถศิลป์จากไอคอนคราฟต์และสุขสยาม สร้างสรรค์งานดีไซน์ สะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านความร่วมมือกับชุมชนและภาคส่วนต่างๆ มีกิจกรรมหลากหลายไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน เช่น การแกะหนังตะลุง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565, การทำหัวโขนจิ๋ว วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565, การเขียนผ้าบาติก วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565, การทำขนมช่อม่วงโดย CHADA Tea Boutique วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565, การทำน้ำปรุง-น้ำหอมตำรับไทย วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565, และงาน High-Class ปักผ้าไหมไทย โดยแบรนด์ Live Life Detail วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 โดยจะมีการสาธิต 3 รอบต่อวัน ณ พื้นที่สื่อมวลชน Green Press Center ฮอลล์ 5-8 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising