×

APEC ยุคทักษิณ ปี 2003 vs. ยุคประยุทธ์ 2022 ผู้นำประเทศไหนมาร่วมประชุมบ้าง

โดย THE STANDARD TEAM
14.11.2022
  • LOADING...

การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ประจำปี 2022 กำลังจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายนนี้ 

 

APEC นับเป็นเวทีการประชุมที่มีความสำคัญระดับโลก มีสมาชิกทั้งสิ้น 21 เขตเศรษฐกิจ (19 ประเทศ 2 เขตเศรษฐกิจ) ซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจที่สำคัญทั้งสิ้น  

 

อีกทั้ง APEC ก็มีมูลค่าการค้ารวมกันสูงมาก คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของการค้าโลก มีประชากรร่วมกันราว 2.9 พันล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของโลก มีผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) รวมกันกว่า 53 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1.7 พันล้านล้านบาท หรือเกินครึ่งหนึ่งของ GDPโลก

 

การประชุม APEC เริ่มต้นจัดครั้งแรกในปี 1989 มีเจ้าภาพจัดคือประเทศออสเตรเลีย จากนั้นก็จัดต่อเนื่องในทุกปีและสลับหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ประเทศไทยเคยได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพมาแล้ว 2 ครั้ง คือ ในปี 1992 ในรัฐบาลของ อานันท์ ปันยารชุน และอีกครั้งในปี 2003 ในรัฐบาลของ ทักษิณ ชินวัตร 

 

ในปีนี้ 2022 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอีกครั้ง ภายใต้แนวคิด ‘เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล’ หรือ  Open. Connect. Balance ซึ่งเป็นช่วงปลายรัฐบาลของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

 

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมครั้งนี้เป็นอย่างมาก จึงประกาศให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการด้วย

 

THE STANDARD ชวนผู้อ่านย้อนประวัติศาสตร์ ความต่าง APEC ปี 2003 เมื่อ 19 ปีที่แล้ว กับ APEC ในรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร และ APEC ในรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีผู้นำประเทศไหนมาร่วมประชุมบ้าง

 

APEC

ภาพประกอบ: นิสากร ฤทธาภัย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising