×

ท่าอากาศยานไทยตั้งเป้า 10 ปี กำไรกว่า 3 แสนล้านบาท ครม. อนุมัติสร้างทางวิ่งเส้น 3 สนามบินสุวรรณภูมิแล้ว

โดย THE STANDARD TEAM
18.04.2019
  • LOADING...
ท่าอากาศยานไทย

พล.ต. อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัท ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) จำกัด (มหาชน) ด้วยวงเงินลงทุนเกือบ 2.18 หมื่นล้านบาท เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแล้ว ทอท. จึงจะสามารถลงนามผูกพันในสัญญาก่อสร้างได้

 

ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีทางวิ่ง 2 เส้น รองรับเที่ยวบินได้ 64 เที่ยวบินต่อชั่วโมง การสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 จะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินเป็น 94 เที่ยวบินต่อชั่วโมง โดยโครงการก่อสร้างทางวิ่งกำหนดที่ด้านทิศตะวันตกของทางวิ่งเส้นที่ 1 ฝั่งตะวันตก ความยาว 4,000 เมตร ความกว้าง 60 เมตร ภายในปี 2564 เมื่อเปิดใช้งานสนามบินสุวรรณภูมิจะสามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้มากขึ้น แม้ช่วงที่ต้องปิดทางวิ่งเส้นใดเส้นหนึ่ง เพื่อการซ่อมบำรุงหรือในกรณีฉุกเฉินก็ยังสามารถให้บริการได้ และสามารถประหยัดค่าเชื้อเพลิงและระยะเวลาในการครอบครองทางวิ่งของเครื่องบินขนส่งสินค้าได้ด้วย

 

สำหรับแผนการดำเนินงาน 10 ปี ของ ทอท. ( พ.ศ. 2562-2571) คาดการณ์ว่า จะมีกำไรสุทธิกว่า 3.23 แสนล้านบาท หรือเฉลี่ยกำไรสุทธิปีละ 3.24 หมื่นล้านบาท โดย ทอท. ยังมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอ ดังนั้นจะใช้เงินรายได้ของ ทอท. มาดำเนินโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทั้งหมด โดยให้ ทอท. ตั้งงบลงทุนประจำปี 2563-2565 รองรับเป็นต้นไป

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

อ้างอิง:

  • บริษัท ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) จำกัด (มหาชน)
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories