×

อนุทินสั่งร่างประกาศจำกัดส่งออก AstraZeneca ชง ศบค. ตัดสินใจ พร้อมสั่งซื้อ Pfizer อีก 50 ล้านโดส

โดย THE STANDARD TEAM
18.07.2021
  • LOADING...
อนุทิน ชาญวีรกูล

วันนี้ (18 กรกฎาคม) อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้สั่งการ นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เร่งจัดทำร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดสัดส่วนการส่งออกวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เสนอให้ ศบค. พิจารณาตัดสินใจ เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมของประเทศไทย 

 

อนุทินกล่าวอีกว่า ได้สั่งการให้ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เชิญผู้แทนของบริษัทวัคซีนที่ได้ขึ้นทะเบียนวัคซีนในประเทศไทยทุกรายเข้าพบในสัปดาห์หน้า เพื่อหารือถึงแนวทางที่ประเทศไทยจะได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะวัคซีน mRNA ที่ประชาชนต้องการ ซึ่งขณะนี้ผู้แทนของ Moderna ได้ตอบรับที่จะร่วมหารือกับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขแล้ว รวมทั้งได้มีการยื่นข้อเสนอไปที่บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสั่งซื้อวัคซีนเพิ่มอีก 50 ล้านโดส ซึ่งคาดว่าจะมีการประชุมเพื่อหาแนวทางความร่วมมือกันเร็วๆ นี้

 

แหล่งข่าวจากกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบหลักการที่จะมีการกำหนดสัดส่วนการส่งออกวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติเสนอ และมอบให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติกับกรมควบคุมโรคจัดทำร่างประกาศ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา โดยให้คำนึงถึงผลกระทบ ผลประโยชน์ของประเทศไทย และประชาชนคนไทยเป็นสำคัญ ทั้งปัจจุบันและอนาคตควบคู่กันไป

 

ในที่ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการกำหนดสัดส่วนการส่งออกวัคซีน และให้ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติกับอธิบดีกรมควบคุมโรคไปเจรจากับผู้ผลิตวัคซีนให้ได้จำนวนวัคซีนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ระบาดของโรคในประเทศก่อน ซึ่งประเด็นนี้อนุทินเคยแจ้งเป็นหนังสืออย่างเป็นทางการไปถึง AstraZeneca แล้วว่า ประเทศไทยต้องการวัคซีนเดือนละ 10 ล้านโดส  

 

แหล่งข่าวกล่าวด้วยว่า อนุทินได้แจ้งให้ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติว่า เมื่อได้ผลการเจรจาอย่างไร ให้นำมารายงานในที่ประชุมกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เพื่อพิจารณาประกอบการจัดทำประกาศฯ ซึ่งคณะกรรมการพร้อมจะประชุมทันทีที่ได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์กับประชาชนคนไทย 

 

อย่างไรก็ตาม  เนื่องจากเรื่องนี้มีความเกี่ยวพันกับประเทศในอาเซียนที่รอการจัดสรรวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยด้วย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอ ศบค. พิจารณาอีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้มีการพิจารณาได้ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งเชื่อว่า ศบค. จะยึดถือประโยชน์ของประเทศไทยเป็นหลัก

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising