×

อนุพงษ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ ให้ความช่วยเหลือประชาชนจังหวัดเลย ย้ำอพยพไปที่ปลอดภัย

โดย THE STANDARD TEAM
03.08.2020
  • LOADING...

วันนี้ (3 สิงหาคม) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมท่าอากาศยานเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย, ธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง, ชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะ เข้ารับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ประสบอุทกภัยบ้านสูบ โดยมี ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

 

พล.อ. อนุพงษ์ กล่าวว่า ในวันนี้ได้รับมอบหมายจาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้มาติดตามสถานการณ์และลงพื้นที่ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอเมืองเลย ทั้งนี้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดูแลประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตปกติโดยเร็ว และดำเนินการตามแนวทางการเผชิญเหตุ ทั้งการติดตามสถานการณ์ การแจ้งเตือนประชาชน และเตรียมการทั้งด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากร ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันที และประการสำคัญ คือการอพยพประชาชน ต้องวางระบบให้สามารถดำเนินการได้ทันทีก่อนเกิดเหตุ

 

พล.อ. อนุพงษ์ กล่าวต่อไปอีกว่า ส่วนของการตั้งโรงครัวพระราชทาน ต้องดูแลพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อบรรเทาและผ่อนคลายความเดือดร้อนและทุกข์ของประชาชน และในด้านการฟื้นฟู เมื่อสถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลายแล้ว ต้องเร่งสำรวจ ประเมินความเสียหาย คาดการณ์งบประมาณค่าใช้จ่ายและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการ เพื่อรัฐบาลจะได้ช่วยเหลือส่วนที่ขาดเหลือต่อไป พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการอาชีวศึกษา ร่วมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชน โดยรัฐมีบุคลากร เช่น ทหาร อปพร. นายช่างโยธา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเข้าซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน รวมทั้งขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชน ทั้งฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น ตำรวจ หอการค้า และภาคเอกชนในจังหวัด ขอให้ทุกคนช่วยกัน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน

 

จากนั้นในเวลา 14.30 น. ที่วัดศรีสว่างวารี ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย พล.อ. อนุพงษ์ และคณะ ลงพื้นที่ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย ในการมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 300 ชุด และพบปะให้กำลังใจพี่น้องประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising