×

อนุดิษฐ์ชี้ ควบรวม TRUE-DTAC ส่อผูกขาด ผู้บริโภคเดือดร้อน ชง กสทช. เบรกดีล ปกป้องผลประโยชน์ชาติ

โดย THE STANDARD TEAM
11.08.2022
  • LOADING...
อนุดิษฐ์ นาครทรรพ

วันนี้ (11 สิงหาคม) น.อ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่าง TRUE กับ DTAC และการค้าปลีก ค้าส่ง สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ในรายงานที่เสนอไปยังนายกรัฐมนตรีมีผลกระทบหลากหลายด้าน ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลอย่างคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อมีอำนาจอยู่เต็มมือก็ไม่ควรปล่อยให้ประชาชนเป็นผู้เสียประโยชน์

 

น.อ. อนุดิษฐ์ย้ำว่า การพิจารณาของกรรมาธิการได้ยึดผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นตัวตั้ง ซึ่งกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาครอบคลุมทั้งทุกมิติ และหากท้ายที่สุดดีลควบรวมนี้เกิดขึ้นจริง ผู้บริโภคอาจจะแบกรับภาระค่าบริการสูงถึง 200% และค่า HHI (ระดับการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม) สูงขึ้นมากกว่า 2,500 จุด และเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากเดิมมากกว่า 1,000 จุด ส่งผลต่อภาวะการแข่งขัน เสี่ยงต่อการใช้อำนาจเหนือตลาด เป็นอุปสรรครายใหม่เข้าสู่ตลาดเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญ ลดการแข่งขันอย่างเสรี

 

น.อ. อนุดิษฐ์ย้ำว่า กฎหมายได้กำหนดอำนาจให้ กสทช. ควบคุมและชัดเจนแล้ว แต่ขึ้นอยู่กับการตีความและผู้บังคับใช้กฎหมายนี้ใช้ระเบียบข้อบังคับด้วยความจริงจังและจริงใจในการจะนำเอาอำนาจของตัวเองมากำหนดมาตรการของหน่วยงานกำกับให้มีความชัดเจน เพื่อไม่ให้การรวมธุรกิจเกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค ประชาชน ประเทศชาติ ในระยะสั้นและระยะยาว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising