×

ก้าวไกล ยื่นร่างกฎหมายเอาผิดศาล-อัยการ-ตำรวจ ฐานบิดเบือนกฎหมาย เรียกความเชื่อมั่นคืนสู่ประชาชน

โดย THE STANDARD TEAM
02.06.2021
  • LOADING...

วันนี้ (2 มิถุนายน) ที่อาคารรัฐสภา รังสิมันต์ โรม ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล พร้อมด้วย สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา โฆษกพรรคก้าวไกล และ ส.ส. พรรคก้าวไกล ยื่นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ว่าด้วยการเอาผิดเจ้าพนักงานยุติธรรมในฐาน ‘บิดเบือนกฎหมาย’ ต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยมี นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้รับ 

 

รังสิมันต์กล่าวว่า การยื่นร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นการเพิ่มฐานความผิดใหม่ที่เป็นฐานความผิดที่ไม่มีในระบบกฎหมายเดิมของไทย คือความผิดฐานบิดเบือนกฎหมายเพื่อบังคับใช้ต่อพนักงานการยุติธรรม โดยมีรายละเอียดแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกคือ ศาล ผู้พิพากษา ตุลาการ และส่วนที่สองคือ ที่ไม่ใช่ผู้พิพากษาหรือตุลาการ ประกอบด้วยพนักงานสอบสวน อัยการ ผู้ว่าคดี 

 

“อย่างที่ทุกคนได้เห็นสภาพบ้านเมืองของเรา ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินคดีที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของรัฐมนตรี รอ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรณีของการรับสินบนบริษัทโตโยต้าที่กำลังเป็นที่น่าสนใจในต่างประเทศและในไทย หรือจะเป็นกรณีไม่ให้ประกันตัวของแกนนำคณะราษฎรโดยไม่ได้มีเหตุผลที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย สิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นอย่างประจักษ์ชัดเจนว่าความยุติธรรมของพวกเรากำลังผิดเพี้ยน สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันว่ากระบวนการทางยุติธรรมต้องการสายออกซิเจนไปปฏิรูปกระบวน เพื่อแก้ปัญหาต่อกระบวนการยุติธรรมให้เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน”

 

รังสิมันต์กล่าวต่อไปว่า ต้องยอมรับความจริงกันอย่างตรงไปตรงมาได้แล้วว่า กระบวนการยุติธรรมของเรากำลังมีปัญหาและต้องการได้รับการแก้ไข ที่ผ่านมาอาจมีการอวดอ้างคุณงามความดีต่างๆ ว่าตัดสินแล้วต้องเป็นที่ยุติ แม้ว่ามันขัดต่อมโนธรรมสำนึกของประชาชน แต่หลายตัวอย่างได้พิสูจน์ว่าไม่เป็นแบบนั้น พนักงานสอบสวนหรือคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมก็เป็นมนุษย์ปุถุชนที่มีความรับผิดชอบชั่วดีเช่นเดียวกัน ในบางครั้งอาจเป็นกรณีที่มีแรงจูงใจทางการเมือง จึงตัดสินคดีเช่นนั้น หรือในหลายกรณีก็อาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัว 

 

กฎหมายนี้ต่างกับกฎหมายที่มีอยู่แล้วอย่างไร อย่างกรณีหากผู้พิพากษากระทำผิดรับสินบนก็จะมีกฎหมายสำหรับลงโทษอยู่แล้ว ซึ่งมีอัตราโทษสูงถึงประหารชีวิต แต่ในระบบกฎหมายไทยมีช่องว่าง คือ ถ้าไม่ใช่กรณีรับสินบน แต่เป็นกรณีความสัมพันธ์ส่วนตัว เป็นกรณีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองแล้วบิดเบือนกฎหมาย เรายังไม่มีกฎหมายที่กำหนดฐานความผิดนี้เลย โดยพรรคก้าวไกลได้แรงบันดาลใจมาจากระบบกฎหมายเยอรมนี ประกอบกับวิทยานิพนธ์ที่ตนเคยศึกษาที่ ม.ธรรมศาสตร์ จึงเห็นว่าควรแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ และมีความตั้งใจว่านี่คือการเริ่มต้นของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม อย่าให้ภาพลักษณ์ของกระบวนการยุติธรรมเป็นเช่นนี้อีกต่อไปอีก 

 

“วันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง พรรคก้าวไกลทราบดีว่าไม่สามารถทำให้เสร็จสิ้นด้วยกฎหมายแค่ฉบับนี้ฉบับเดียวเท่านั้น คงต้องมีขั้นตอน มีอีกหลายวาระที่เราจะต้องทำเพื่อปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมต่อไป กระบวนการยุติธรรมที่ดีคือกระบวนการยุติธรรมที่ตรวจสอบได้ กระบวนการยุติธรรมที่ดีคือกระบวนการยุติธรรมที่ได้รับความเชื่อถือ ได้รับความความชอบธรรมจากประชาชน หวังว่าวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ประชาชนรู้สึกไม่ยอมรับต่อกระบวนการยุติธรรมไปมากกว่านี้”

 

จากนั้นสื่อมวลชนได้ถามถึงทิศทางของการลงมติรับหรือไม่รับ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 วาระแรก ที่กำลังมีการพิจารณาในขณะนี้ รังสิมันต์กล่าวว่า เมื่อพรรคร่วมต่างเห็นปัญหาและวิจารณ์อย่างรุนแรงแล้ว ถึงตอนโหวตก็ให้ช่วยกันโหวตไม่รับร่างด้วย ไม่ใช่พูดอย่างเดียว นี่คือการอภิปรายครั้งที่ 3 ซึ่งหน้าที่ของพรรคร่วมฝ่ายค้านคือนำเสนอวิธีการจัดสรรงบประมาณที่ดี แต่ฝ่ายรัฐบาลต้องไม่ใช่ดีแต่พูด ต้องแสดงออกเพื่อความชัดเจน ไม่เช่นนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับการการเล่นละครเพื่อกดดันให้ได้ผลประโยชน์ที่ตัวเองต้องการ พอได้แล้วก็จบ สุดท้ายผลลัพธ์ที่แย่ก็ไปตกที่ประชาชน 

 

“พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ ต้องให้คำตอบต่อพี่น้องประชาชนว่าที่อภิปรายต่อสภาไปนั้นคือป่าหี่หรือความจริงใจ พรรคก้าวไกลยืนยันว่า เมื่อเราตั้งใจทำหน้าที่ในการอภิปรายงบประมาณ เราไม่อาจไว้ใจให้รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จัดสรรงบประมาณเช่นนี้ได้ เราอยู่กับรัฐบาลนี้เข้าสู่ปีที่ 8 ถามว่าประเทศนี้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไรบ้าง”

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising