×

ENRES 1 ใน Startup ของ AIS คว้ารางวัลจาก Future Makers Regional Program สนับสนุนทุนเพื่อการต่อยอดในการพัฒนาอย่างยั่งยืน [PR News]

โดย THE STANDARD TEAM
15.07.2019
  • LOADING...
AIS ENRES 1

โครงการ Future Makers Regional Program โดย Singtel Group นำโดย Singtel และ Optus ที่มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม Startup ที่มีธุรกิจที่สร้างสรรค์สังคม และตอบโจทย์เรื่องของ SDGs (The Sustainable Development Goals) โดยกิจกรรมดังกล่าวมีเพื่อรวบรวม Startup จาก 5 ประเทศในเครือ Singtel Group มาสร้างความร่วมมือ พร้อมทั้งขยายฐานลูกค้าไปในตลาดต่างประเทศ ซึ่งทาง AIS ก็ส่ง 2 Startups สายเลือดไทยเข้าร่วมโครงการดังกล่าว นั่นก็คือ ENRES และ Socialgivers 

 

AIS ENRES 1

 

ซึ่งในขณะเดียวกันทางโครงการ Future Makers Regional Program ก็ได้ร่วมกับ AVPN (Asian Venture Philanthropy Network) ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นเรื่องการบริจาคอย่างมีกลยุทธ์และเป็นระบบโดยการสร้างเครือข่ายการร่วมทุน (Venture philanthropy) ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก

 

โดย AVPN Conference 2019 เป็นการจัดงานครั้งที่ 7 แล้ว ซึ่งหลักๆ ในงานคือ เป็นพื้นที่ของการขยายโอกาสความร่วมมือพร้อมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งาน พัฒนาความยั่งยืนผ่านกรอบความคิดการลงทุนทางสังคม และในงานดังกล่าวยังมีกิจกรรมอีกอย่างที่เรียกว่า Deal Share โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการระดมทุนสำหรับองค์กรที่เข้าข่ายช่วยเหลือ แก้ปัญหา และพัฒนาสังคมให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งในงาน AVPN Conference 2019 นี้เอง ทางโครงการ Future Makers Regional Program ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม Deal Share ซึ่งเป็นกิจกรรมขอรับระดมทุนให้กับหน่วยงาน หรือองค์กรที่เข้าข่ายแก้ปัญหาสังคมในทุกด้านของ SDGs 

 

AIS ENRES 1

 

Startup ได้รับรางวัลสนับสนุนในระดับนานาชาติ

โดยมี ENRES 1 ใน Startup ของ AIS ได้รับโอกาสเข้าร่วมแสดงศักยภาพการสร้างสรรค์สังคมไปพร้อมกับการขอรับระดมทุนในครั้งนี้ พร้อมกับอีก 5 ทีม จาก 5 ประเทศ จากโครงการ Future Makers Regional Program ในกลุ่ม Singtel Group 

 

  • ประเทศไทย โดย ENRES โดยมี AIS เป็นผู้สนับสนุน
  • ประเทศสิงคโปร์ โดย Allied World Healthcare มี Singtel เป็นผู้สนับสนุน
  • ประเทศฟิลิปปินส์ โดย Antipara และ AIDFI โดยมี Globe เป็นผู้สนับสนุน
  • ประเทศอินโดนีเซีย โดย Diffago โดยมี Telkomsel เป็นผู้สนับสนุน
  • ประเทศออสเตรเลีย โดย Virtual Psychologist โดยมี Optus เป็นผู้สนับสนุน

 

และนอกเหนือจากกิจกรรมระดมทุนแล้ว ทางโครงการ Future Makers Regional Program ยังมีการคัดเลือกและมอบเงินสนับสนุนให้กับ Startup จากทั้งหมด 10 ทีม จาก 5 ประเทศ ที่มีเทคโนโลยีมาต่อยอดเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยมุ้งเน้นตอบโจทย์ SDGs โดย ENRES ก็ได้รางวัลกลับบ้านพร้อมกับอีก 2 ทีม จากอีก 2 ประเทศคือ Antipara จากฟิลิปปินส์ และ FisgGo จากอินโดนีเซีย 

 

AIS ENRES 1

 

บทบาท AIS กับการผลักดัน Startup ไทย 

AIS เป็น 1 ในบริษัทที่อยู่ใน Singtel Group ที่เข้าร่วมโครงการ Future Makers Regional Program 2019 จึงต้องเฟ้นหา Startup ที่เข้าข่าย ที่นำเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาสังคมโลก พร้อมทั้งสร้าง Value Chain ให้กับหลายส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเฟ้นหานั้น AIS ใช้โจทย์ที่ว่า Startup นั้นต้องเป็นสมาชิกของ AIS The Startup และต้องสามารถตอบโจทย์เรื่อง SDGs (The Sustainable Development Goals) รวมไปถึงสามารถสร้าง Value Chain ให้กับองค์กรด้วย

 

ในส่วนของเรื่อง SDGs นั้น อย่างแน่นอนทั้ง 2 ทีมตอบโจทย์ดังกล่าว โดยที่ ENRES เน้นตอบโจทย์ข้อที่ 9 ของ SDGs นั่นก็คือเรื่อง Industries, Innovation และ Infrastructure โดยเน้นในเรื่องของการลดการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเรื่องพลังงานก็ถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมโลกเลยทีเดียว

 

ในส่วนของ Socialgivers นั้นสามารถตอบโจทย์ในด้าน SDGs ได้หลายข้อมาก เนื่องจากแพลตฟอร์มของ Socailgivers สามารถต่อยอดเรื่องเงินบริจาคให้กับทุกองค์กรที่ต้องการความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่ช่วยเรื่องปัญหาความยากจน, องค์กรการศึกษา, องค์กรที่เกี่ยวกับเด็ก หรือกระทั่งองค์กรที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

 

ในส่วนของ Value Chain ที่ AIS มีกับ ENRES และ Socialgivers ก็มีทั้งเรื่องเทคโนโลนีอย่าง เครือข่าย 3G/4G และ NB ioT พร้อมทั้งเรื่องลูกค้า ที่ AIS มีทั้งลูกค้าองค์กรและลูกค้าทั่วไป ซึ่งทั้งสองอย่างเป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างให้ทั้ง ENRES และ Socialgivers และ AIS สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อยอดโดยนำบริการและเทคโนโลยีของทั้ง 2 ทีมไปช่วยและสนับสนุนกับองค์กรอื่นๆ ต่อไป ซึ่งจากทั้งหมดที่กล่าวก็เป็นเกณฑ์การคัดเลือกของ AIS ที่ตอบโจทย์ของโครงการ Future Makers Regional Program

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising